Noorderwijzer - CS Vincent van Gogh - Locatie CSG Beilen

Onderdeel van: Noorderwijzer - CS Vincent van Gogh - Beilen
Voortgezet onderwijs
Protestants-Christelijk
380 Leerlingen

Omschrijving van Noorderwijzer - CS Vincent van Gogh - Locatie CSG Beilen

Locatie CSG Beilen
Deze school gebruikt in de dagelijkse praktijk de naam Volta Beilen.
Twee schoolbesturen in de regio Assen – Midden-Drenthe, het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh, hebben de handen ineengeslagen. Met het oog op de krimp van het leerlingaantal en met name vanuit de wens om in Midden-Drenthe voor ieder kind het brede onderwijsaanbod te behouden hebben beide besturen besloten in Beilen een nieuwe school te starten en de eigen school in Beilen daarmee op te geven. Deze nieuwe school draagt de naam Volta Beilen en is gehuisvest in een nieuw en duurzaam schoolgebouw Op Volta Beilen kunnen leerlingen terecht voor vmbo (incl. lwoo), havo of vwo. Volta Beilen houdt zich actief bezig met sport en staat voor kwalitatief goed onderwijs. Naast de reguliere lessen kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende activiteiten en verrijkingsmodules. In de onderbouw zijn er naast klassen waarin op één niveau les gegeven wordt, ook klassen waarin op twee niveaus wordt les gegeven. Op deze manier wordt gekeken welke opleiding het beste bij de leerling past. Na het tweede leerjaar kunnen leerlingen de theoretische leerweg van het vmbo volgen of de beroepsgerichte opleiding van de sector Zorg & Welzijn.

Adresgegevens

de Omloop 4
9411 KA Beilen
Drenthe, Nederland
Route plannen