VO Haaglanden

VO Haaglanden

's-Gravenhage
Voortgezet onderwijs, Voortgezet speciaal onderwijs
Openbaar
11 Locaties

Omschrijving van VO Haaglanden

VO Haaglanden Sinds 1 januari 2003 is de Stichting VO Haaglanden het bevoegd gezag van 9 openbare en neutraal-bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. VO Haaglanden acht het haar verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een stelsel van onderwijsvoorzieningen dat alle jonge mensen in samenwerking met de ouders ondersteuning biedt die past bij hun aanleg en ambitie. Daaraan wordt vormgegeven door het instandhouden en stimuleren van een pluriform scholenbestand. De scholen zijn openbaar of algemeen-bijzonder en richten zich op een grote verscheidenheid van doelgroepen, waaronder de voorhoede van de samenleving in het kader van de kenniseconomie en het maatschappelijk middenveld ter stimulering van sociale ontwikkeling en emancipatie. Ook het stimuleren van zelfredzaamheid en zorg voor de zwakkeren in de samenleving geldt als een belangrijke opdracht.

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

Parkstraat 83
2514 JG 's-Gravenhage
Zuid-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van VO Haaglanden

{"total":46,"sectoren":{"2":45,"3":1},"vakken":{"52":6,"26":2,"31":3,"21":3,"102":3,"522":2,"86":1,"45":1,"53":2,"68":1,"252":1,"16":1,"13":1,"67":6,"80":1,"39":1,"28":4,"59":1,"622":1,"91":1,"71":1,"247":1,"8":1,"44":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":46,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":6,"1":24,"-1":1},"dienstverband":{"3":34,"1":10,"-1":2},"zijInstroom":{"1":19,"2":26,"-1":1},"onderwijsTypen":{"1":43,"2":3,"-1":0},"bevoegdHeden":{"6":6,"1":34,"2":2,"5":3,"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":8,"7":27,"30":45},"functieSoorten":{"1":42,"3":4},"provincies":{"7":46}}
46 onderwijsvacatures
2 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
01-01-2024 (in overleg)
Parttime of fulltime 0,8 - 1,0 fte
Toon alle 46 vacatures