Ambulante Dienst Almere

Ambulante Dienst Almere

Onderdeel van: Stichting VierTaal - Almere
Speciaal (basis) onderwijs
Openbaar
580 Medewerkers

VierTaal: gelijke kansen door verschil te maken!

Ambulante begeleiding heeft tot doel het geven van begeleiding aan docenten, leerlingen of studenten met slechthorendheid en/of een TOS in het regulier onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Het team van onze dienst bestaat uit gespecialiseerde docenten, logopedisten en een gedragskundige.

De Ambulante Dienst cluster 2 werd sinds 2015 uitgevoerd door Passend Onderwijs Almere. Vanaf 1 april 2023 is de dienst over naar Stichting VierTaal. Binnen VierTaal werken we samen met de drie andere ambulante diensten en de scholen voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking binnen Stichting VierTaal. De ambulante diensten en scholen zijn gevestigd in de regio’s Almere, Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Missie

VierTaal staat bekend als een prettige en toegankelijke organisatie, waarbij goed werkgeverschap hoog in het vaandel staat. We werken vanuit ons VierTaal instellingsplan (VIP) met ambitieuze doelen gericht op het versterken van onze expertise en het komen tot nog meer thuisnabij onderwijs. We zoeken collega’s die zich verbonden voelen met onze kernwaarden lef, samen, vakkundig en eigenaarschap.

Visie

VierTaal vat haar missie samen in de slogan: ‘gelijke kansen door verschil te maken’. Daarbij hebben we drie concrete ambities geformuleerd:

Gelijkwaardige participatie
We willen cluster 2 leerlingen toerusten en voorbereiden op een gelijkwaardige participatie in de (horende) maatschappij.
Naar meer inclusief
Wij dragen bij aan onderwijs en begeleiding in een zo inclusief mogelijke setting, in samenwerking met het regulier onderwijs. Thuisnabij en meer inclusief waar het kan, speciaal als het moet en altijd in verbinding met de maatschappij.
Expertise & kwaliteit
Het onderwijs en de begeleiding is specifiek gericht op de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en redzaamheid voor slechthorende leerlingen & leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en wordt uitgevoerd volgens de laatste inzichten.

Werkomgeving

  • VierTaal staat bekend als een prettige en toegankelijke organisatie, waarbij goed werkgeverschap hoog in het vaandel staat.
  • Cluster 2 onderwijs / Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of slechthorend (SH)
  • Kleine groepen en scholen
  • Expert op het gebied van Taalontwikkelingsstoornissen en Slechthorendheid

Video


Collega’s aan het woord

Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk een goed gevoel te geven, maar wij proberen vooral hen klaar te maken om zich te kunnen redden in de maatschappij. Dat doen wij bijvoorbeeld in de vorm van burgerschapsvorming lessen, vreedzame schoollessen en door persoonlijke gesprekken te voeren over de onderwerpen die zich dagelijks afspelen in de samenleving.

Mariël

Leerkracht


Adresgegevens

Prokofjevstraat 3
1040 KG Almere
Flevoland, Nederland
Route plannen