Opleidingen Pedagogiek

Op deze pagina vindt u het overzicht van lerarenopleidingen en cursussen voor docenten en managers.

In Nederland zijn 39 opleidingen Pedagogiek gevonden.

Sorteren op:

ADHD / ADD in de groep

DIT IS WIJS Academy - Amsterdam / Rotterdam / Hilversum

Wanneer spreken wij over ADHD en wanneer over ADD? Waar lopen kinderen met ADHD / ADD in de klas tegen aan? Onbeplangrijke prikkels negeren kost deze kinderen extra energie en dat komt niet omdat ze z...

Lees meer >>

AD-opleiding Pedagogisch Educatief Professional

Driestar hogeschool - Gouda

Tijdens de AD-opleiding Pedagogisch Educatief Professional word je als MBO-er in twee jaar tijd klaar gestoomd tot pedagogisch en educatief professional om te werken met de kinderen en tieners. Vol...

Lees meer >>

Anti Pesten

DIT IS WIJS Academy - Amsterdam / Rotterdam / Hilversum

Een kind wordt gepest in jouw klas en het verdriet van het kind en ouder (s) is groot! Hoe ga je het kind helpen en de klas bewust maken van respectvol onderling gedrag. Met drie verschillende docente...

Lees meer >>

Autisme in de klas

DIT IS WIJS Academy - Amsterdam / Rotterdam / Hilversum

Kinderen met autisme in de klas waarbij wij ons gaan richten op hoe deze kinderen zich 'veilig' kunnen voelen op school, ondanks bijvoorbeeld de prikkelverwerking die een schoolse dag soms er zwaar ka...

Lees meer >>

Basiscursus Hoogbegaafdheid

DIT IS WIJS Academy - Amsterdam / Rotterdam / Hilversum

Wanneer is een leerling nou slim, en wanneer hoogbegaafd? Wat kan ik verwachten van een hoogbegaafde leerling? Hoe kan ik een hoogbegaafde leerling herkennen? Wat is onderpresteren? Wat kan ik deze le...

Lees meer >>

Differentiëren in te leren! mbo

CPS Academie - amersfoort

Training: Differentiëren is te leren! mbo Duur van de training: 4 dagdelen Voor wie: docenten in het middelbaar onderwijs zich (verder) willen bekwamen in differentiëren en het omgaan met versch...

Lees meer >>

Dyslexie in de klas

DIT IS WIJS Academy - Amsterdam / Rotterdam / Hilversum

Niet ieder kind met leesproblemen heeft dyslexie. Is er ondanks de extra hulp toch nog geen vooruitgang aan het eind van groep 3 dan kan er sprake zijn van dyslexie. Welke analyses maak je als leerkra...

Lees meer >>

Dyslexie in het VO

DIT IS WIJS Academy - Amsterdam / Rotterdam / Hilversum

Gericht op de vreemde talen, waar lopen kinderen met dyslexie in het VO tegenaan? Wat zijn de regels m.b.t. toetsen en examens? Maar wat betekent dit verder voor de leerprestaties, het gedrag, de moti...

Lees meer >>

Ernstige gedragsproblemen in de klas

DIT IS WIJS Academy - Amsterdam / Rotterdam / Hilversum

Gedragsproblemen versus gedragsstoornissen. Wat is het verschil, wat houden de 'labels' in? We besteden aandacht aan: observeren van ongewenst gedrag en het toepassen van interventies, positive behavi...

Lees meer >>

Executieve functies

DIT IS WIJS Academy - Amsterdam / Rotterdam / Hilversum

Wat zijn executieve functies? Wat betekenen zwakke executieve functies voor het leren, het presteren en voor gedrag? Bij leer- en gedragsproblemen zijn problemen met de executieve functies van belang ...

Lees meer >>
1 2 3 4