Opleidingen Leer- en gedragsproblemen

Op deze pagina vindt u het overzicht van lerarenopleidingen en cursussen voor docenten en managers.

In Nederland zijn 10 opleidingen Leer- en gedragsproblemen gevonden.

Sorteren op:

Actief & zelfstandig in S(B)O

Effectief Onderwijs - Heerenveen

Thema: actieve en zelfstandige rol van leerlingen in het S(B)O Deze module legt de nadruk op het ‘activeren’ van de leerling bij het onderwijsleerproces, én ‘betrokkenheid’ van de leerling bij het on...

Lees meer >>

FF Dimme.. effectieve instructie

Effectief Onderwijs - Heerenveen

Thema: Didactisch handelen, effectieve instructie in het S(B)O Er is een sterke relatie tussen leerprestaties en de kwaliteit/kwantiteit van de instructie. De deskundigheid van de leerkracht speelt d...

Lees meer >>

Goed onderwijs …. mijn zorg!

Effectief Onderwijs - Heerenveen

Thema:Kwaliteitszorg S(B)O, de rol van de leerkracht. Je bent al een tijdje leerkracht in het S(B)O en wilt je gaan verdiepen in de vraag wat ‘goed onderwijs is’ voor deze leerlingen? Wat zijn de ke...

Lees meer >>

Klassenmanagement en groep

Effectief Onderwijs - Heereneveen

Niet alles tegelijk Thema: Didactisch handelen: klassenmanagement en groepsplanning S(B)O “Ik heb zoveel verschillende leerlingen in de groep, met zoveel verschillende niveaus…hoe kan ik iedereen go...

Lees meer >>

Post Bachelor Dyslexie

NCOI Opleidingen - Diverse locaties in Nederland

Kinderen met dyslexie hebben grote moeite met het aanleren van lezen en spellen. Een vroegtijdige herkenning en een professionele, gerichte aanpak zijn belangrijk om problemen op school of thuis te vo...

Lees meer >>

Respect man!

Effectief Onderwijs - Heerenveen

Respect man! Thema: Pedagogisch handelen in het S(B)O Goed pedagogisch handelen met aandacht voor elk kind, respectvol, uitdagend, motiverend, maar ook een gestructureerde, ordelijke en veilige leer...

Lees meer >>

Samenhangend leerstofaanbod S(B)O

Effectief Onderwijs - Heerenveen

Thema: samenhangend leerstofaanbod S(B)O In deze module richten we ons op de vakinhoudelijke kennis van een aantal vakgebieden en de aanpassingen van dit vakgebied gekoppeld aan de doelgroepen binnen...

Lees meer >>

Specialist Psychopathologie

Marant - Elst

Op basisscholen lijkt de diversiteit aan op te vangen ‘zorgleerlingen’ steeds groter te worden. Het is handig om daaraan namen te kunnen geven, maar te snel met een label klaar staan is ook weer niet ...

Lees meer >>

Van zorg naar groepsplan

Effectief Onderwijs - Heerenveen

Thema: Effectieve leerlingenzorg S(B)O en de rol van de leerkracht. Je bent al een tijdje leerkracht in het S(B)O, wilt realistische doelen kunnen plannen en deze vervolgens uitvoeren in je groep. Da...

Lees meer >>

We hebben de tijd, maar geen tijd te verliezen!

Effectief Onderwijs - Heerenveen

Thema: Onderwijstijd S(B)O Deze module heeft een sterke koppeling met TS5 leerstofaanbod. Onderwijstijd is sterk afhankelijk van de doelgroep en het perspectief. We focussen ons weer op een aantal be...

Lees meer >>