Pedag. Didactische Aantekening voor instructeurs

www.nhl.nl

Organisatie
Share |

Organisatie
NHL Hogeschool
Plaats
Leeuwarden, Groningen
Beschrijving

Om studenten een nieuwe, meer onderzoekende en experimenterende leerstijl te laten ontwikkelen, kiest de NHL voor het concept competentiegericht onderwijs. Een student formuleert zelf zijn onderwijsvraag, binnen de kaders van de beroepscompetenties. De NHL zet daar flexibel onderwijs en leerroutes tegenover. De NHL wil de komende jaren het onderwijs, zowel voltijd als deeltijd, verder flexibiliseren en een excellente vraaggestuurde didactiek ontwikkelen. De NHL vergroot daarom het maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Pedag. Didactische Aantekening voor instructeurs
Omschrijving

Onze maatschappij verandert: technologische ontwikkelingen, andere productiemethoden en vernieuwingen in de ICT volgen elkaar razendsnel op. Er is dan ook behoefte aan mensen met praktijkervaring die gedegen onderwijs of cursussen kunnen geven in het middelbaar beroepsonderwijs. Om aan deze behoefte te voldoen, biedt NHL Hogeschool de cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor instructeurs aan. Een cursus die is toegesneden op de actualiteit van het onderwijs.

Na afronding van de cursus Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor instructeurs heeft u een goede uitgangspositie om te gaan werken als instructeur in het mbo-onderwijs, praktijkonderwijs en bedrijfsleven.