Master Pedagogiek

Zie voor open avonden http://www.werkenstudie.hu.nl

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Hogeschool Utrecht, Onderwijs & Opvoeding
Plaats
Amersfoort
Beschrijving
Wij hebben op Hogeschool Utrecht een passie voor leren. Die brengen wij over op onze studenten en cursisten, zodat zij die passie kunnen doorgeven aan hun leerlingen. Met een vernieuwend en door onderzoek gevoed onderwijs- en nascholingsaanbod dragen we in partnerschap met het werkveld actief bij aan de innovatie en kwaliteit van het onderwijs van de toekomst. Het merendeel van onze opleidingen en cursussen wordt aangeboden in een blended leeromgeving die het mogelijk maakt deels plaatsonafhankelijk en tijdsflexibel te studeren.

Opleiding

Opleiding
Master Pedagogiek
Omschrijving
Kinderen en jongeren groeien op in een complexe wereld, die hen en hun omgeving met ingewikkelde situaties en vragen kan confronteren. De vraag naar hoogopgeleide pedagogische professionals met een brede achtergrond wordt dan ook steeds groter. De hbo-masterpedagoog
is een pedagogisch expert die zich niet alleen in de diepte, maar ook juist in de breedte heeft ontwikkeld. De masteropleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief aan Hogeschool Utrecht is beroepsgericht met een stevige wetenschappelijke, maatschappelijke
en filosofische ondergrond. U ontwikkelt uw kwaliteiten om op conceptueel niveau na te denken over pedagogische dilemma’s en deze te verbinden met de omgeving van het beroep. Juist uw brede kijk op de leefomgeving is uw meerwaarde. U ziet grote verbanden en
kunt samenwerking tussen de diverse instellingen en betrokkenen bewerkstelligen.Hogeschool Utrecht biedt als enige in Nederland een masteropleiding Pedagogiek met een ecologische grondslag. Hogeschool Utrecht stelt zich met deze masteropleiding ten doel expertise vanuit het brede pedagogische werkveld – zowel onderwijs als zorg en welzijn
– te bundelen en samenwerking te bevorderen.Omvang

De totale opleiding heeft een omvang van 90 ECTS credits, verdeeld over twee opleidingsjaren. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur.Toelatingseisen

U wordt toegelaten tot de masteropleiding Pedagogiek wanneer u in het bezit bent van een hbo-bachelordiploma op een verwant terrein, zoals pedagogiek, sociale agogiek of educatie. De opleiding stelt geen eisen aan de werkkring. Wel wordt het advies gegeven
om minimaal twee jaar relevante werkervaring te hebben in een pedagogische of daaraan verwante sector.