FF Dimme.. effectieve instructie

Organisatie
Share |

Organisatie
Effectief Onderwijs
Plaats
Heerenveen
Beschrijving
Effectief Onderwijs uit Sneek is een onderwijscentrum met praktijkgerichte onderwijs specialisten. We verzorgen advies, begeleiding& scholing voor scholen in het (speciaal-)basisonderwijsen werken daarbij samen met Fontys OSO hogescholen. Uitgangspunten - Enthousiasme: gedreven mensen onmisbaar voor effectief onderwijs! - Onderwijs(-ontwikkeling): functioneel en praktisch is het motto. - Planmatige, gestructureerde aanpak blijkt in de praktijk erg effectief. - Alle activiteiten moeten daadwerkelijk iets opleveren voor leerlingen! Expertise - Goed onderwijs aan leerlingen met een leerachterstand en/of beperking; - Samenhangend kwaliteitsbeleid en planmatige schoolontwikkeling.

Opleiding

Opleiding
FF Dimme.. effectieve instructie
Omschrijving
Thema: Didactisch handelen, effectieve instructie in het S(B)O
Er is een sterke relatie tussen leerprestaties en de kwaliteit/kwantiteit van de instructie. De deskundigheid van de leerkracht speelt daarbij een grote rol.
Als basismodel voor het geven van instructie is directe-instructie heel geschikt voor de S(B)O-doelgroep. Met name voor het aanleren van instrumentele vaardigheden bij zwakke leerlingen.
In dit traject behandelen we de uitgangspunten en onderbouwing van het directe instructiemodel. Niet alleen het ‘hoe’ maar ook het ‘waarom’! Hoe en waarom komt dit model tegemoet aan de S(B)O-doelgroep? Naast deze onderbouwing en verantwoording kijken we naar de eigen praktijk gekoppeld aan een rekenles.