Filters

Filter resetten

Onderwijssectoren

Online sinds

Functie soort

Functies

Type onderwijs

Gewenste opleiding

Geplaatst door

Beschikbaarheid

Dienstverband

Zij instroom

Buitenland

473 onderwijsvacatures

{"total":473,"sectoren":{"2":315,"3":24,"6":21,"1":73,"5":34,"752":2,"4":4},"vakken":{"52":38,"14":8,"6":3,"92":2,"112":10,"8":17,"137":2,"102":74,"7":5,"28":9,"68":12,"150":3,"189":6,"186":3,"59":2,"43":6,"31":15,"67":24,"13":10,"76":5,"531":5,"21":13,"527":1,"58":9,"209":1,"96":2,"601":1,"34":1,"233":2,"11":4,"26":14,"45":14,"44":1,"166":2,"4":8,"151":1,"210":2,"95":10,"187":3,"214":1,"84":2,"548":4,"253":1,"57":3,"257":2,"153":3,"163":3,"161":3,"86":1,"97":3,"580":1,"90":1,"91":2,"98":1,"69":11,"208":4,"17":1,"53":3,"140":2,"94":2,"525":1,"18":3,"256":4,"126":1,"260":1,"543":1,"71":2,"522":2,"246":3,"258":3,"526":1,"300":1,"247":5,"16":4,"242":1,"80":2,"534":1,"599":1,"138":1,"185":1,"165":2,"158":1,"172":1,"118":2,"218":1,"238":2,"81":1,"117":1,"567":1,"12":4,"128":1,"550":1,"254":1,"194":2,"101":2,"64":1,"590":1,"136":1,"93":1,"75":1,"564":1,"155":1,"39":1,"-1":1},"geplaatstDoor":{"1":473,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":66,"1":260,"-1":31},"dienstverband":{"3":289,"1":120,"2":4,"-1":60},"zijInstroom":{"1":137,"2":257,"-1":79},"onderwijsTypen":{"1":362,"5":75,"2":11,"10":1,"25":4,"11":2,"16":1,"8":25,"6":12,"7":7,"4":5,"3":5,"-1":5},"bevoegdHeden":{"1":180,"7":20,"5":74,"6":27,"2":16,"-1":156},"buitenland":{"1":1},"geplaatstOp":{"1":7,"3":119,"7":177,"30":390},"functieSoorten":{"1":366,"3":85,"2":21}}
473 onderwijsvacatures
Gisteren
Voortgezet onderwijs VO
Schooljaar 2023-2024
Parttime 0,6 - 0,8 FTE
Gisteren
Voortgezet onderwijs VO
Schooljaar 2023-2024
Parttime 0,5 FTE
Gisteren
Voortgezet onderwijs VO
Schooljaar 2023-2024
Parttime of fulltime 0,8 - 1,0 FTE
Gisteren
Middelbaar beroepsonderwijs MBO
Schooljaar 2023-2024
Parttime 0,6 fte
Gisteren
Speciaal (basis) onderwijs SBO
01-08-2023
Parttime 0,6 - 0,8 fte
2 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
In overleg
Parttime 0,6 fte
2 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
Met ingang van schooljaar 2023 - 2024
Parttime 0,8 fte
2 dagen geleden
Basisonderwijs PO
Per 1 augustus 2023
Fulltime 1,0 fte
2 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
In overleg
Parttime 0,7 fte

Scholen in de spotlight

Bekijk alle scholen

Sterke onderwijscoördinator met IB-taken (0,6-1,0 WTF)

SBO De Kans
SBO De Kans - Amsterdam
31-05-2023
Parttime of fulltime
18-06-2023
0,6-1,0
01-08-2023
Nee
LC
Overige

Vacature omschrijving

Wil jij op vitale wijze onze leerlingen en collega’s ondersteunen in hun ondersteuningshulpvragen? 

Voor SBO De Kans, een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Nieuw-West en tevens het Steunpunt Passend Onderwijs West, zoeken wij per 1 augustus een onderwijs coördinator voor 3 dagen per week. Op de andere dagen heb je lesgevende taken. 

SBO De Kans is een school die speciaal basisonderwijs verzorgt voor 200 leerlingen. Wij bieden een gestructureerd, veilig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich prettig en geaccepteerd voelen door leerlingen en leerkrachten. Onze school telt 14 klassen met vaste groepsleerkrachten en dagelijkse extra ondersteuners binnen en buiten het klaslokaal. De Inspectie van het Onderwijs heeft de school als goed beoordeeld.

Onze missie: Wij ontwikkelen kinderen en jongeren tot sociaalvaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. 

Als onderwijscoördinator met IB-taken geef je leiding aan een aantal collega's die elke dag onderwijs bieden aan onze leerlingen. In deze functie zijn naast je aantoonbare kennis, ook jouw persoonlijke vaardigheden van groot belang. Deze laten zich omschrijven met de volgende kernwoorden: stabiele persoonlijkheid, denken en handelen in oplossingen, humor, veerkrachtig, gestructureerd, willen en kunnen leren, coachende grondhouding.

Je bent een actieve collega binnen de school en bent onderdeel van het managementteam van de school. Je bent in staat om op grond van kennis, motivatie en ervaring actief bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van het specialistisch onderwijs. Als coördinator ben je in staat om zelfstandig te functioneren en met 2 directe collega's deze taken voor de gehele school te dragen.

De volgende taken worden van je verwacht:

Onderwijsuitvoering:
 • Ondersteunt desgevraagd leerkrachten bij de pedagogische en didactische planning;
 • Monitort en versterkt desgevraagd samen met de leerkrachten de basiskwaliteit van de onderwijsuitvoering: pedagogisch klimaat, didactisch aanbod en klassenmanagement;
 • Voert desgevraagd klassenbezoeken uit om zicht te hebben op het pedagogisch klimaat, het didactisch aanbod en het klassenmanagement in de groep en gaat hierover in gesprek met de leerkracht;
 • Signaleert knelpunten in de onderwijsuitvoering (geldt voor elke medewerker) en adviseert de directie over te nemen maatregelen en het pedagogisch en didactisch beleid;
 • Plant, monitort en ondersteunt de uitvoering van de cycli uit de 1-zorgroute, met de bijbehorende groepsbesprekingen en leerlingbespreking;
 • Is actief betrokken bij het invoeren van het onderwijskundig beleid en bespreekt de voortgang met de schoolleiding en de overige coördinatoren.
Bouwteam:
 • Coördineert de organisatie van een bouwteam, waarin collectief geleerd wordt en het bouwteam gezamenlijk verantwoordelijk is voor de doelen, de inhoud en het proces hiervan;
 • Organiseert twee maal per jaar, na afname van de toetsen, een voortgangsoverleg met het leerteam over de behaalde resultaten (organisatie nader in te vullen) als onderdeel van de 1 Zorgroute;
 • Coacht (nieuwe) leerkrachten op basis van een vraag van de leerkracht;
 • Stimuleert collegiale consultatie in het team en neemt klassen over zodat een leerkracht bij een andere leerkracht kan kijken;
 • Bespreekt de voortgang en ontwikkelingen in het bouwteam met de directie en de overige coördinatoren.
 • Regel- en organisatorische zaken:
 • Coördineert diverse regeltaken binnen het team;
 • Communiceert lopende ontwikkelingen, afspraken en besluiten met het team;
 • Zorgt samen met de schoolleiding voor een transparante en evenwichtige jaarplanning;
 • Is medeverantwoordelijk voor de leer- en hulpmiddelen;
 • Bewaakt de groei in ontwikkeling van de leerlingen in hun didactische ontwikkeling en samen met de zorg coördinator de sociaal emotionele ontwikkeling.

De onderwijscoördinatoren verdelen onderling hun taken op een voor het team transparante wijze.

Jij beschikt over:
 • Een afgeronde PABO opleiding;
 • Bij voorkeur ervaring in het SBO en/ of SO;
 • Bereidheid tot nascholing en/of studie;
 • Bij voorkeur een afgeronde opleiding tot Intern Begeleider.

Wij bieden:
Aantrekkelijke functie in een prettige werk- en leeromgeving met een enthousiast team van collega's waar volop ruimte is voor scholing en ontwikkeling.

De aanstelling heeft een omvang van 0,6 - 1,0 WTF. De inschaling is afhankelijk van je opleiding en ervaring (LC CAO-PO).

Wij bieden diverse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: reiskostenvergoeding, voordelig sporten, coaching, fietsregeling, fiscale uitruilregeling en vrij parkeren. Bovendien kom je in aanmerking voor de stedelijke toeslag voor onderwijsgevenden. Daarnaast stimuleert onze stichting initiatieven van medewerkers en biedt daarvoor ruimte via STWT Academie en de Waaghalzen

Meer informatie:
Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan telefonisch of via WhatsApp contact op met Hans Klaassen, directeur, 06-41740937. 

Interesse?
Solliciteer snel en gemakkelijk via deze site. Het enige dat wij nodig hebben is jouw CV. Vertel in het sollicitatieformulier wie jij bent en waarom wij opzoek zijn naar jou. 

SBO De Kans

Speciaal (basis) onderwijs
Regulier / Algemeen
Openbaar
5.000 Leerlingen
Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden

De scholen van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden staan voor passend en eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer voor leerlingen, waarbij wij voortdurend aandacht hebben voor de kwaliteit van ons onderwijs. Samen met ouders, kinderen en medewerkers geven we daar invulling aan. We geven niet alleen ieder kind maar ook iedere STWT-collega ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing. We stellen vragen, zijn beschikbaar en sluiten niemand uit. 

Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden is opgericht in januari 2006 en inmiddels verzorgen we met 16 scholen openbaar onderwijs in Amsterdam Nieuw-West:
 • volgens verschillende concepten: regulier-, Dalton-, Montessori- of ontwikkelingsgericht onderwijs;
 • met uiteenlopende accenten: taal, muziek, cultuur/kunst, natuur en bewegen/sport;
 • voor basisonderwijs én speciaal basisonderwijs.

Adresgegevens

Thomas van Aquinostraat 2
1060 JC Amsterdam
Gelderland, Netherlands
Route plannen