Orthopedagoog Vacatures

Op zoek naar Orthopedagoog vacatures? Bekijk de meeste Orthopedagoog vacatures op MeesterBaan

 • Resultaten filteren op

 • Onderwijssector
 • Functiecategorie
 • Geplaatst door
 • Beschikbaarheid
  • Dienstverband
  • Zij instroom
   • Type onderwijs
   • Gewenste opleiding
   • Buitenland

    U heeft gezocht op:

    Orthopedagoog (WTF 0,6 - 1,0)

    -
    Heibloem
    • Speciaal (basis) onderwijs
    • 0,6 - 1,0 FTE
    • 2 dagen oud

    Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het SO?

    Op het Widdonckterrein in Heibloem bieden wij speciaal onderwijs (so) aan leerlingen van zes tot veertien jaar. Wij werken nauw samen met De Ortolaan, die in hetzelfde schoolgebouw voortgezet speciaal onderwijs biedt.
    Op en vanaf ons terrein voeren wij met partners vier jaar lang het programma Widdonck-Talentendonck uit, om jeugd maximale ontwikkelkansen te bieden in onderwijs, zorg en werk. Dit past perfect bij ons: wij denken in kansen. Hoe kan een kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen?


    Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen binnen het speciaal onderwijs....
    Orthopedagoog WTF 0,6 - 1,0


    Dit is je kans...

    So de Widdonckschool is op zoek naar de unieke orthopedagoog om ons team te komen versterken. Deel jij onderstaande missie dan zijn we op zoek naar jou...

    Elke dag opnieuw.....
    bieden we met ons team speciaal onderwijs voor leerlingen van 6 tot 14 jaar.
    Elke dag opnieuw.....
    is het uitgangspunt dat iedere leerling zich zo goed mogelijk kan en mag ontwikkelen.
    Elke dag opnieuw.....
    ervaren leerlingen het gevoel dat ze gezien en gehoord worden.
    Elke dag opnieuw.....
    voelen leerlingen dat ze fouten mogen maken, en leren wij ze hoe hiermee om te gaan.
    Elke dag opnieuw.....
    staan wij met ons team, in zeer nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en hulpverleners, klaar voor juist die leerlingen die onze expertise nodig hebben.

    Wat doe je?
    Je adviseert, begeleidt en ondersteunt het team, leerlingen en hun systeem bij complexe hulpvragen. Hierbij combineer je onderzoek met advies en ontwikkel je school breed beleid. Je werkt samen met en participeert in de commissie van begeleiding. Ook draag je bij aan schoolbeleid en uitvoering van onze koers.

    Wat breng je mee?

    • Affiniteit met het speciaal onderwijs
    • Ervaring/ kennis met hoogbegaafheid en/of dubbel-bijzondere kinderen
    • Flexibele en oplossingsgerichte werkhouding
    • Teamplayer. Je bent sociaal en communicatief vaardig.
    • Kennis van de sociale kaart
    • Afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek
    Inschaling in schaal 11 (CAO PO).

    Het betreft een tijdelijke vacature ingaande per direct voor de duur van een jaar, met uitzicht op vast.[1259]

    Orthopedagoog/psycholoog

    -
    Den Haag
    • Speciaal (basis) onderwijs
    • 0,6000
    • 3 dagen oud
    • 1 juni 2021

    Functie- / taakomschrijving 

    De orthopedagoog / psycholoog van VierTaal Den Haag verricht werkzaamheden gericht op de begeleiding aan leerlingen met een communicatieve beperking, o.a. psycho- en orthodidactisch onderzoek. Je levert een bijdrage aan verschillende multidisciplinaire overleggen en aan het vormgeven van het onderwijs. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de Cor Emousschool (SO afdeling). 

    Kernactiviteiten

    Als orthopedagoog / psycholoog zal je onder meer de volgende werkzaamheden verrichten:

    • de orthopedagoog / psycholoog functioneert in een multidisciplinair team;
    • verricht diagnostisch onderzoek, neemt tests af, analyseert en bespreekt de testresultaten ten behoeve van advisering, behandeling, begeleiding;
    • analyseert gegevens van toeleverende scholen;
    • ondersteunt professionals bij het beschrijven van de onderwijsbehoeften;
    • observeert de leerlingen individueel en in groepsverband;
    • handelings- en opbrengstgerichte begeleiding binnen de school;
    • levert een bijdrage aan verschillende (multidisciplinaire) besprekingen (leerlingbespreking; groepsbespreking; zorgbespreking e.a.);
    • verwijst en begeleidt leerlingen naar externe instellingen voor hulpverlening.

    Kennis, inzicht en vaardigheden 
    • affiniteit hebben met het speciaal onderwijs (cluster 2); 
    • geduldig en oplossingsgericht zijn;
    • kennis van doorgaande ontwikkeling en perspectieven van kinderen;
    • goede communicatieve vaardigheden en ICT vaardigheden hebben;
    • een actieve en betrokken houding hebben.

    2021-05 enthousiaste orthopedagoog 0,8 fte

    -
    Vught
    • Voortgezet onderwijs
    • 0,8
    • 5 dagen oud
    • 01-03-2021

    Orthopedagoog

    Het Maurick College te Vught is een innovatieve school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school heeft circa 2200 leerlingen en 175 personeelsleden. De leerlingen worden begeleid en gecoacht op basis van de daltonfilosofie, waarbij verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken de kern vormen. Naast kennis en kunde staat de menswording en talentontwikkeling van de leerlingen centraal. Het Maurick College biedt de leerlingen de kans het maximale uit zichzelf te halen.

    Wij zijn per 1 augustus 2021 op zoek naar een enthousiaste ondernemende pro-actieve orthopedagoog voor 0,8 fte, die naast het begeleiden van leerlingen ook het zorg-/en ondersteuningsteam op school coördineert.

    Werkzaamheden

    De werkzaamheden van onze orthopedagoog vallen uiteen in beleidsontwikkeling met betrekking tot het plaatsen van leerlingen, coördineren van het zorg-en ondersteuningsteam, ondersteunen en begeleiden van leerlingen.

    Beleidsontwikkeling plaatsing leerlingen:
    • Adviseren van de directie over beleidsontwikkeling/-ondersteuning op het vakgebied en op het gebied van leerlingenzorg;
    • Verrichten van onderzoek en het ontwikkelen van beleid op schoolniveau;
    • Het vanuit de eigen invalshoek bijdragen aan het tot stand komen van het schoolplan en de pedagogische en/of didactische aanpak van de leerlingen.

    Adviseren, ondersteunen en begeleiden van leerlingen en medewerkers:
    • Analyseren van gegevens van artsen en toeleverende scholen;
    • Via contact met ouders een beeld vormen van de leerling en adviseren over de behandeling van de leerling;
    • Het observeren van leerlingen individueel en in groepsverband;
    • Het analyseren van resultaten ten behoeve van advisering, behandeling en begeleiding;
    • Het maken van samenvattingen van verslagen van psychologisch onderzoek en doorspreken met betrokkenen;
    • Opstellen van een behandelplan voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, het bespreken van dit plan met docenten en toezien op de uitvoering van het plan;
    • Adviseren over (herhalings)onderzoeken bij leer-en/of ontwikkelingsvraagstukken of ten behoeve van plaatsing van een leerling;
    • Bijwonen van leerlingenbesprekingen en adviseren en begeleiden van leerlingen naar externe instellingen;
    • Adviseren over individuele of groepsgerichte aanpak van de leerlingen;
    • Voorlichting geven aan leerlingen en medewerkers over bepaalde probleemsituaties.

    Het coördineren van het zorg- en/ondersteuningsteam
    • Intensief samenwerken met de ondersteuningscoördinatoren;
    • Voorzitter van het zorgadviesteam.
    • Aanspreekpunt voor externe deskundigen en organisaties;
    • Verbinder tussen school als onderwijsinstelling en jeugdhulpverlening;
    • Verzamelen van data voor schoolleiding en het Samenwerkingsverband.

    Kennis en vaardigheden

    U beschikt over:
    • Brede theoretische kennis van het vakgebied van orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingenbegeleiding;
    • Kennis van gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de leerling(en);
    • Kennis van het samenwerkingsverband en de sociale kaart in de regio;
    • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze binnen een schoolorganisatie;
    • Vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen;
    • Vaardigheid in het begeleiden van leerlingen;
    • Vaardigheid in het adviseren van ouders, docenten en schoolleiding.

    Wij bieden
    • een prettige, collegiale en uitdagende werkomgeving waar op basis van vertrouwen wordt gewerkt;
    • een bruisende school die altijd in ontwikkeling is;
    • volop ruimte voor creativiteit en initiatieven;
    • aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden conform de filosofie van de school;
    • waardering in schaal 11 (max. € 5.012,- bij 1,0 fte)

    Het betreft hier een regulier tijdelijke aanstelling. Bij gebleken geschiktheid wordt de aanstelling per 1 augustus 2022 omgezet naar onbepaalde tijd.

    Uw brief en CV kunt u richten aan onze rector, de heer dr. B.J.L. van den Anker, Postbus 2040, 5260 CA Vught. U kunt uitsluitend online solliciteren. Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u terecht bij de heer P. Vleer, ambtelijk secretaris van de directie via p.vleer@maurickcollege.nl. Uw reactie dient uiterlijk 21 maart 2021 in ons bezit te zijn.

    Orthopedagoog/(school)psycholoog Beukenrode Onderwijs

    -
    Doorn
    • Voortgezet speciaal onderwijs
    • 0,6 - 0,8
    • 15 dagen oud
    • 1 mei 2021

    Beukenrode Onderwijs zoekt per 1 mei 2021 een orthopedagoog/(school)psycholoog voor 0,6 tot 0,8 fte.

    Functiebeschrijving
    De orthopedagoog/(school)psycholoog werkt op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp. Hij/zij integreert interdisciplinaire informatie en wetenschappelijke kennis met de onderwijspraktijk. Het doel van het werk van de orthopedagoog/(school)psycholoog is het optimaliseren van de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. De orthopedagoog/(school)psycholoog verricht werkzaamheden op het gebied van signaleren, analyseren, adviseren, interveniëren en evalueren. Hij/zij werkt planmatig en volgens de stappen van de regulatieve cyclus. De werkzaamheden vinden plaats op leerlingniveau (adviseren en begeleiden bij complexe casuïstiek) en docentniveau (bevorderen van deskundigheid en handelingsbekwaamheid van docenten) en ook op schoolniveau en bovenschools. Samenwerking met leerlingen, ouders, mentoren en externe ketenpartners is hierin essentieel en vanzelfsprekend. De werkzaamheden van de orthopedagoog/(school)psycholoog zijn vanwege de VSO context per definitie complex en vragen een proactieve, initiatief nemende, verbindende en tevens leidende rol. Snel en adequaat kunnen schakelen tussen alle niveaus is een vereiste.
     

    Orthopedagoog

    -
    Noordwijk
    • Voortgezet onderwijs
    • 0,6
    • 16 dagen oud
    • 1-5-2021

    Per 1 mei 2021 hebben wij een vacature voor een orthopedagoog. 

    Het betreft een vacature voor 0,6 fte. Aanstelling zal in eerste instantie plaatsvinden in een tijdelijk dienstverband tot 1 augustus 2022 met uitzicht op een vast dienstverband. De werkdagen zijn in ieder geval woensdag en vrijdag. De eventuele derde werkdag wordt in overleg met u vastgesteld. 

    Consulent schoolondersteuningsteam

    -
    Den Haag
    • Voortgezet speciaal onderwijs
    • 0,8 - 1,0
    • 19 dagen oud
    • 01-03-2021

    De organisatie
    De werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West is een stichting, waarvan het bestuur gevormd wordt door alle schoolbesturen Voortgezet Onderwijs in de regio.
    Het SWV heeft als opdracht om Passend Onderwijs vorm te geven. Dat wil zeggen dat er voor elke
    leerling, onafhankelijk van zijn of haar ondersteuningsbehoefte, een onderwijstraject beschikbaar is dat past bij zijn of haar capaciteiten.
    Gezamenlijk geven de scholen van het SWV een antwoord op alle onderwijsondersteuningsvragen van de leerlingen. Alle besturen/scholen nemen daarbij hun verantwoordelijkheid.
     
    Verantwoordelijkheden
    Het schoolondersteuningsteam (SOT) is belast met het ondersteunen van de aangesloten scholen zodat er geen leerlingen onnodig thuis zitten en alle leerlingen de voor hen passende ondersteuning krijgen binnen het SWV. Tot de taken van de consulenten hoort het (her)plaatsen van leerlingen en het ondersteunen/adviseren van  de scholen. Het voeren van adequate transparante en sluitende administratie en meedenken over optimalisering van werkprocessen binnen het team.
     

    Onderwijsspecialist

    -
    Alphen aan den Rijn
    • Basisonderwijs
    • 0,8 - 1,0 fte
    • 24 dagen oud
    • 1 mei 2021 of zo spoedig mogelijk daarna

    Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek zoekt per 1 mei 2021 of zo spoedig mogelijk daarna een
     
    Onderwijsspecialist
    Een orthopedagoog dan wel (school)psycholoog met ervaring in het primair (speciaal) onderwijs.
     
    De onderwijsspecialist ondersteunt en versterkt professionals op de scholen binnen ons samenwerkingsverband. Als onderwijsspecialist functioneer je zelfstandig, vanuit eigen leiderschap en verantwoordelijkheid binnen het team van onderwijsspecialisten. Je vult elkaar aan, versterkt het team en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit. Je kunt je verheugen op een brede kennis en ervaring van je collega's.
    Als onderwijsspecialist werk je nauw samen met ouders, scholen en jeugdhulpverleners om te komen tot een passend aanbod voor de leerling.
     
    Taken onderwijsspecialist
    Als onderwijsspecialist ben je verantwoordelijk voor:

    • trajectbegeleiding als er binnen het ondersteuningsteam onafhankelijk advies gewenst is;
    • het (helpen) zoeken naar een passende plek waar de extra ondersteuning geboden kan worden. Hierbij gaat het om trajectbegeleiding van kinderen vanuit de voorschoolse periode, vanuit behandelsettingen c.q. zorgsettingen, bij terugplaatsingen vanuit het speciaal onderwijs, bij leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs buiten de regio naar onze regio verhuizen en bij trajecten waar sprake is van conflicten of die vastgelopen zijn;
    • het zorgdragen voor het eerste deskundige advies voor de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O.

     
     Naast deze trajectbegeleiding worden de onderwijsspecialisten ingezet voor:

    • het coördineren van projecten, pilots en werkgroepen;
    • het meedenken over beleidsontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband;
    • verzorgen van workshops aan schoolteams over diverse onderwerpen.

     
    Wat vinden wij belangrijk?

    • De onderwijsspecialist is een creatief denker, een sterke verbinder, excellente communicator en in staat de voorwaarden voor een respectvol gesprek te scheppen en te bewaken.
    • De onderwijsspecialist is onafhankelijk in handelen en positie en is in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
    • De onderwijsspecialist beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met Handelingsgericht werken (HGW), Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en Handelingsgericht arrangeren (HGA) op niveau van het samenwerkingsverband, school, individuele leerlingen, ouders en leerkrachten.
    • De onderwijsspecialist heeft aantoonbare kennis van didactiek, (ortho)pedagogiek, systemisch werken en denken, kan kennis en ervaring van betrokken (zorg)professionals betrekken bij de totstandkoming van een verklarend beeld.
    • De onderwijsspecialist is in staat het beleid van het samenwerkingsverband te vertalen naar individuele casuïstiek: het vormgeven van arrangementen voor individuele leerlingen, zowel inhoudelijk als financieel.
    • De onderwijsspecialist heeft een universitaire opleiding tot orthopedagoog en/of (school)psycholoog afgerond en is NVO NIP geregistreerd;

     

    • De onderwijsspecialist heeft minimaal vijf jaar relevante werkervaring binnen het onderwijs als orthopedagoog, psycholoog en/of ambulant begeleider;
    • De onderwijsspecialist houdt van de variatie in de werkomgeving en is in het bezit van een rijbewijs en auto.

     
    Praktische informatie en procedure
    Het betreft een functie van minimaal 0,8 en maximaal 1,0 fte, maximaal schaal 11 (OOP) conform de cao voor het primair onderwijs, met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
    Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Caroline Voets (onderwijsspecialist) -06 48464440 of met Marko Hermeler (directeur-bestuurder a.i.) -06 42332772.
     
    Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u voor 15 maart 2021 mailen naar info@swvrijnstreek.nl
    t.a.v. de heer M.A. Hermeler.
     
    De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 22 maart 2021.
     
    Het samenwerkingsverband PO Rijnstreek bestaat uit 13 schoolbesturen met ruim 11.000 leerlingen in de regio Rijnstreek (gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem oost).
    Zie voor informatie over ons samenwerkingsverband onze website www.swvrijnstreek.nl.
     

    Onderwijscoach Goes

    -
    Goes
    • Voortgezet onderwijs
    • 25 dagen oud

    Luzac voortgezet onderwijs is een gevestigde naam als het gaat om particulier onderwijs. Voor onze 18 reeds bestaande vestigingen, verspreid over het land, zoeken wij orthopedagogen en psychologen die als onderwijscoach mee willen bouwen aan een nieuw initiatief: Luzac Studiebegeleiding. 

    Jouw kennis als psycholoog of orthopedagoog zetten wij in om leerlingen die niet op Luzac zitten met aanvullend onderwijs toch met plezier en vol zelfvertrouwen goede resultaten te laten behalen, met een mooi rapport of diploma als sluitstuk. Jij maakt samen met de ouders en leerlingen een begeleidingsplan op maat, gebaseerd op de individuele behoeften van de betreffende leerling.
    Dit is maatwerk. Dit is jouw uitdaging!  

    Jij hebt de dagelijkse leiding over het onderdeel Studiebegeleiding op de Luzac vestiging en bent het eerste aanspreekpunt wat betreft Luzac Studiebegeleiding voor ouders en leerlingen uit de regio. Naarmate het aantal leerlingen groeit, ga jij ook de leerlingbegeleiders aansturen die het maatwerk bij de studiebegeleiding leveren.

    Een nieuw, groeiend initiatief vraagt van jou een ondernemende instelling. Jij kunt jouw bijdrage leveren aan deze groei door Luzac Studiebegeleiding onder de aandacht te brengen van de scholen in jouw regio. Je schrikt dan ook niet terug voor netwerken.
    Een groeiende organisatie betekent ook samen lijn aanbrengen in processen en samen processen aanscherpen.

    Orthopedagoog

    -
    Maarsbergen
    • Voortgezet speciaal onderwijs
    • 0,6 fte- 0,8 ft
    • 26 dagen oud
    • 1-3-2021

    Als orthopedagoog ben je onder andere verantwoordelijk voor het coördineren van de zorg voor de leerlingen op het gebied van welbevinden, betrokkenheid,  gedrag en het verrichten van observaties. Je bent een vraagbaak voor de mentoren, leerkrachten, ondersteuners, intern begeleider en teamleider op het gebied van gedrag. Je voelt je mede verantwoordelijk voor het pedagogische klimaat in de school. Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van de ontwikkelingsperspectieven hoog is en je voert regie bij het opstellen, evalueren en bijstellen van deze perspectieven. Je bent onderdeel van de Commissie voor de Begeleiding en je onderhoudt contacten met leerlingen, ouders, externen contacten zoals scholen, de samenwerkingsverbanden, ggz en jeugdzorg en neemt deel aan diverse overlegvormen.

    VSO de Sprong Maarsbergen is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Deze kleinschalige voorziening is voor maximaal 80 leerlingen die (tijdelijk) niet mee kunnen draaien in het reguliere onderwijs. Op VSO de Sprong is de relatie belangrijk. We hebben respect voor de ander en leren van elkaar. Wij stimuleren ontwikkeling waarbij wij aansluiten bij de individuele behoeften van de leerlingen. De school is onderdeel van Pluryn en werkt samen met behandelcentrum Intermetzo. Een aantal leerlingen is woonachtig op het terrein van één van de Pluryn instellingen (woongroepen). VSO de Sprong biedt 2 uitstroomprofielen aan, vervolgonderwijs en arbeid.

    Gedragswetenschapper - Het Olivijncollege

    -
    Etten Leur
    • Speciaal (basis) onderwijs
    • 0,6 FTE
    • 4 weken oud

    Voor het Olivijncollege in Ossendrecht zoeken we een Gedragswetenschapper. Op Het Olivijncollege ondersteunen we de jongeren, van 12 - 18 jaar oud, om met betrokkenheid en vanuit veiligheid nieuwe kansen te zien en met zelfvertrouwen de nieuwe kansen aan te pakken.

    Ben jij die creatieve collega, die meedenkt in mogelijkheden over hoe we de leerlingen het beste kunnen begeleiden en de ouders/opvoeders het beste kunnen adviseren?

    Over de functie


    Het Olivijncollege is met spoed op zoek naar een gedragswetenschapper. Het betreft een reguliere aanstelling met uitzicht op vast voor 0.4 wtf - 0,6 wtf. Werkdagen in overleg vast te stellen.

    Jouw ervaring en expertise zorgt voor verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg.
    Op de leefgroepen maak jij de verbinding met een (nieuwe) jongere op de leefgroep en ben je essentieel in de begeleiding zowel op de leefgroep als op onderwijs. Zicht hebben op hoe deze verbinding in de praktijk vorm gegeven kan worden is belangrijk. Je hebt een duidelijke rol in het schrijven van het integratieve beeld van een jongere in het OPP. Verder ben je lid van de Commissie van Begeleiding, die een wettelijke taak heeft.

    Qua persoonlijkheid ben je open, leerbaar en zowel communicatief als schriftelijk sterk is. Naar de docenten toe ligt er een rol in het uitbreiden van kennis op het gebied van de problematieken van jongeren in de gesloten setting en het begeleiden van docenten in de gewenste aanpak/benadering/begeleiding van de jongeren. Daarnaast adviseer je het management.

    We hopen en verwachten dat je bijdrage zich ook kenmerkt door onze vier kernwaarden: innovatief, transparant, samen en onderscheidend. En dat je dit op geheel eigen wijze vorm geeft.

    Over Het Olivijncollege

    Het Olivijncollege maakt onderdeel uit van Het Driespan en is een cluster-4-school die onderwijs en begeleiding op maat biedt. De leerlingen die tijdelijk bij Via Almata zijn geplaatst, zijn tussen de 12 en 18 jaar. Ze hebben vaak veel ondersteuning nodig in het reguleren van hun gedrag en/of in de sociaal-emotionele ontwikkeling. We bieden in principe het onderwijsaanbod van de school van herkomst. Mocht deze er niet zijn, dan ondersteunen we de leerlingen bij hun zoektocht naar een passende plek waarbij we uitgaan van wat zij kunnen, willen en waar ze goed in zijn. Dat doen wij niet alleen. We gaan in gesprek met ouders/verzorgers, Via Almata en andere zorgpartners die hierbij betrokken zijn. Het doel van de gezamenlijke inspanningen is het verminderen van probleemgedrag en het bieden van een reëel toekomstperspectief.

    Over Het Driespan

    In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Het Driespan verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen, in de leeftijd van 4 tot ongeveer 18 jaar oud, met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. Het onderwijs wordt, aan ruim 1700 leerlingen, gegeven op elf scholen in Oosterhout, Breda, Rijsbergen, Roosendaal, Ossendrecht en Bergen op Zoom. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten. Meer weten? Kijk dan op onze website www.koraal.nl.

    Wat vragen wij van jou

    • een afgeronde universitaire studie;
    • in staat te reflecteren op eigen handelen;
    • brede theoretische kennis van en inzicht in (de ontwikkelingen op) het vakgebied en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding;
    • kennis van en inzicht in het primaire onderwijsproces;
    Kandidaten met ervaring binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben onze voorkeur.

    Wat bieden wij
    • je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband conform CAO Primair Onderwijs;
    • de functie van gedragswetenschapper A wordt ingeschaald in schaal 11, conform CAO Primair Onderwijs;
    • een enthousiast team met betrokken collega's, die elke dag met passie en bevlogenheid klaar staan voor elkaar en de leerlingen;
    • een open sfeer, met ruimte voor wie je bent en wat je vanuit je zijn kunt bijdragen;
    • een afwisselende en uitdagende baan, waar je veel ervaring op kunt doen en de ervaring die je al hebt op alle fronten kunt inzetten en delen;
    • een meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden, een collectieve zorgverzekering en eindejaarsuitkering;
    • na je start en gedurende je loopbaan bij Het Driespan wordt er ruimte en begeleiding geboden voor je persoonlijke ontwikkeling.
    Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

    Meer informatie

    Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen met Fonny Docter, schoolleider a.i. Het Olivijncollege, via het telefoonnummer 06-20 94 20 89. Wil je meer lezen over Het Olivijncollege, bezoek dan onze website www.koraal.nl.

    Solliciteren

    Heb je belangstelling voor deze vacature? Dan ontvangen we graag zo spoedig mogelijk je motivatie en CV.

    Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.