Vakdocent bewegingsonderwijs + toelage

Sonnevanck 
21-03-2023
29-08-2023
1,0
2023-03-21
Onbekend

Vacature omschrijving

Wat heb je?
 • Een ALO bevoegdheid;
 • 40 uur per week (parttime bespreekbaar);
 • Dat je bevlogen en enthousiast voor de klas staat met natuurlijk een passie voor het onderwijs.
Wat krijg je?
 • Een gezellig team met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen én geweldige leerlingen. Je komt in een team terecht met enthousiaste en gemotiveerde collega’s die met elkaar willen leren om het onderwijs te verbeteren.
 • Vacature ontstaat per 1 augustus  en voor 40 uur per week, wil je parttime werken, is dat altijd bespreekbaar.
Wat kun je?
 • Wij zijn op zoek naar een sportieve, enthousiaste collega die passie heeft in het geven van bewegingsonderwijs en affiniteit heeft met onze doelgroep leerlingen;
 • Coördineren  en organiseren van de sportdagen.
Extra info

SBO Sonnevank/ OBS De Globe is per 1 augustus op zoek naar een bevlogen, sportieve enthousiaste vakdocent bewegingsonderwijs.  

Onze school is gelegen in de Tarwewijk. De school heeft ongeveer 450 leerlingen. Op onze school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen. Meer info vind je op: https://www.obsdeglobe.nl/ en https://www.sbo-sonnevanck.nl/

Functie-eisen

 • Een ALO bevoegdheid;
 • 40 uur per week (parttime bespreekbaar);
 • Dat je bevlogen en enthousiast voor de klas staat met natuurlijk een passie voor het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een gezellig team met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen én geweldige leerlingen. Je komt in een team terecht met enthousiaste en gemotiveerde collega’s die met elkaar willen leren om het onderwijs te verbeteren.
 • Vacature ontstaat per 1 augustus  en voor 40 uur per week, wil je parttime werken, is dat altijd bespreekbaar.

Sollicitatieprocedure

Sonnevanck 

Onderdeel van: Stichting BOOR - Rotterdam
Basisonderwijs
Regulier / Algemeen
Openbaar
9.453 Leerlingen
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Adresgegevens

Zwartewaalstraat 38
3081 HZ Rotterdam
Zuid-Holland, Netherlands
Route plannen