Leerkracht onderbouw

Tuinstad 
19-12-2022
02-06-2023
0,2 - 1,0
2022-12-19
Onbekend

Vacature omschrijving

Wat heb je?
 • Een pabo-diploma en je bent flexibel ingesteld.
Wat krijg je?
 • Een warm pedagogisch klimaat
 • Een mooi en praktisch schoolgebouw
 • Een diverse populatie met leergierige kinderen
 • Scholingsmogelijkheden (bijv. montessoriopleiding)
 • Een gezellig en loyaal team
 • Een goede en prettige werksfeer waarbij iedereen veel ruimte heeft
 • Grote ouderparticipatie
 • salaris conform CAO-PO
Wat kun je?
 • Je bent een gemotiveerde en enthousiaste collega die wil meewerken aan de schoolontwikkeling.
 • Je bent iemand met een proactieve en open houding naar collega’s en ouders.
 • Je bent een leerkracht die oog heeft voor de individuele ontwikkeling van leerlingen.
 • Je bent iemand die ouders ziet als partner bij de ontwikkeling van leerlingen.
Extra info

Montessorischool Tuinstad is een basisschool gelegen in het groenste gedeelte van Schiebroek. De school heeft 13 groepen en ruim 300 leerlingen. Voor onze onderbouw (groep 1 & 2) zijn we op zoek naar een groepsleerkracht voor een nader in te vullen aantal dagen. Het hebben van een montessoridiploma is wenselijk, maar niet verplicht.

Functie-eisen

 • Een pabo-diploma en je bent flexibel ingesteld.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een warm pedagogisch klimaat
 • Een mooi en praktisch schoolgebouw
 • Een diverse populatie met leergierige kinderen
 • Scholingsmogelijkheden (bijv. montessoriopleiding)
 • Een gezellig en loyaal team
 • Een goede en prettige werksfeer waarbij iedereen veel ruimte heeft
 • Grote ouderparticipatie
 • salaris conform CAO-PO

Sollicitatieprocedure

Tuinstad 

Onderdeel van: Stichting BOOR - Rotterdam
Basisonderwijs
Regulier / Algemeen, Montessori
Openbaar
300 Leerlingen
De School
Tuinstad Schiebroek is gehuisvest in een modern gebouw in een groene wijk. De 15 groepslokalen bevinden zich op de begane grond samen met een speellokaal en een handvaardigheidsruimte. Rond de school is een aparte speelruimte voor onder- en middenbouw en er zijn sportvelden voor de bovenbouw beschikbaar. Deze liggen naast het schoolgebouw.

Het onderwijs
Montessorischool Tuinstad kenmerkt zich door:
 • onderwijs voor ieder kind
 • aandacht voor eigenheid
 • vrije werkkeuze
 • individueel werken in heterogene groepen
 • gebruik maken van de gevoelige periode
 • eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
 • montessorimaterialen
 • Engels vanaf groep 1
 • Minervaproject voor meer- en hoogbegaafden
 • gegarandeerde plek bij de naschoolse opvang
Er zijn vakleerkrachten voor handvaardigheid, gymnastiek en humanistisch vormingsonderwijs. Een kindvriendelijke sfeer, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal staat, vinden wij belangrijk. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door de interne begeleiders. Naast de lesgebonden activiteiten wordt in de brede school aandacht besteed aan cultuur en techniek.

Waarden
Tuinstad werkt volgens de ideeën van Maria Montessori en haar stelregel 'vrijheid in gebondenheid' wordt dagelijks in praktijk gebracht. Kinderen leren van elkaar en met elkaar. 
Wij richten ons op op maximale talentontwikkeling van elk kind dat aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook.
Wij voeden onze kinderen op tot burgers met een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Doelstellingen
De doelen van ons onderwijs zijn, dat onze leerlingen:
- zich optimaal ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel vlak
- zich ontwikkelen tot wereldburger die kunnen deelnemen aan het   
  maatschappelijk verkeer
- een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid   ontwikkelen

Highlights
Onze kinderen noemen als aantrekkelijk op Tuinstad:
- het schoolplein
- het schoolkamp
- met elkaar mogen samenwerken
- zelf het werk mogen indelen

Adresgegevens

Goudseweg 15
3031 XH Rotterdam
Zuid-Holland, Netherlands
Route plannen