Filters

Filter resetten

Onderwijssectoren

Online sinds

Functie soort

Functies

Type onderwijs

Gewenste opleiding

Geplaatst door

Beschikbaarheid

Dienstverband

Zij instroom

Buitenland

17 Directeur, Adjunct-directeur, Lid College van Bestuur vacatures in Nederland

{"total":17,"sectoren":{"1":10,"3":1,"2":6},"vakken":{"95":14,"126":3,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":17,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":7,"1":3,"-1":2},"dienstverband":{"3":13,"2":2,"-1":2},"zijInstroom":{"1":2,"2":10,"-1":5},"onderwijsTypen":{"1":16,"5":2,"4":2,"-1":0},"bevoegdHeden":{"5":3,"-1":14},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":1,"7":7,"30":14},"functieSoorten":{"2":17}}
17 Directeur, Adjunct-directeur, Lid College van Bestuur vacatures in Nederland
3 dagen geleden
Basisonderwijs PO
2023-06-02
Fulltime 1,0 fte
4 dagen geleden
Middelbaar beroepsonderwijs MBO
Nieuwe schooljaar
Fulltime 1,0 fte
4 dagen geleden
Basisonderwijs PO
01-08-2023
Fulltime 1 fte
5 dagen geleden
Basisonderwijs PO
augustus 2022
Parttime of fulltime 0,8-1,0 fte
5 dagen geleden
Basisonderwijs PO
01-08-2023
Parttime of fulltime 0,9 1.0 fte
6 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
01-08-2023
Fulltime 1,0 fte
7 dagen geleden
Basisonderwijs PO
1 augustus 2023
Parttime 0.9 fte
11 dagen geleden
Basisonderwijs PO
1 augustus 2023
Fulltime 1,0 fte
11 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
01 augustus 2023
Parttime of fulltime 0,7 - 1,0 fte
13 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
In overleg
Parttime of fulltime 0,8 - 1,0 fte
20 dagen geleden
Basisonderwijs PO
01-08-2023
Parttime 0,6-0,8 fte
SLUIT BINNENKORT
SLUIT BINNENKORT
28 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
In overleg
Fulltime 0,9- 1.0 FTE
47 dagen geleden
Basisonderwijs PO
1 augustus 2023
Parttime 0,6 - 0,8 fte

Scholen in de spotlight

Bekijk alle scholen

Directeur KC IJsselmonde

03-06-2023
Fulltime
19-06-2023
1,0
2023-06-02
Tijdelijk met uitzicht op vast
Onbekend

Vacature omschrijving

Wat heb je? Wij zijn op zoek naar een directeur die
 • De huidige visie op KC IJsselmonde voortzet en daarnaast innovatie en verbinding brengt in de driehoek onderwijs, zorg en opvang om zo het ‘Expertisecentrum Jonge Kind’ te ontwikkelen en vorm te geven;
 • Het als een uitdaging ziet om, middels een duidelijke en eigentijdse visie op profilering en interne- en externe communicatie, de positie van het Kindcentrum verder uit te breiden;
 • Vooruitkijkt, openstaat voor de omgeving en verbindt met als doel samen het maximale uit het team en de kinderen te halen;
 • Toegankelijk en zichtbaar is, beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, en bovendien transparant, empathisch en integer is;
 • Bij voorkeur enige ervaring in het (innovatieve) onderwijs of vergelijkbare ervaring binnen de jeugdzorg of kinderopvang.
Wat krijg je? Als integraal directeur ga je leidinggeven aan een kundig en enthousiast team en word je ondersteund door twee onderwijskundige teamleiders. Je werkt intensief samen met de directeur van sbo KC IJsselmonde, de samenwerkingspartners en de MR. Je hebt regelmatig overleg en afstemming met de bovenschools directeur en je collega – directeuren, waarbij je wordt ondersteund door de diverse afdelingen van BOOR Services. Stichting BOOR heeft een leiderschapsprogramma voor schoolleiders opgestart waar je aan gaat deelnemen.
 • Je gaat leidinggeven aan een enthousiast en energiek team;
 • Een unieke kans om verder te bouwen aan het Kindcentrum en ons unitonderwijs;
 • De ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten als directeur bij BOOR en aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • De functie is ingeschaald in D13 van de CAO Primair Onderwijs (op basis van je ervaring en opleiding);
 • Het betreft een managementfunctie met werktijdfactor 0,8 - 1,0.
Wat kun je?
 • Een coachende leiderschapsstijl hanteren en werken vanuit de koers en beloften van onze stichting en de vier pijlers van de school: zelfredzaamheid, gezondheid, zorg en taalontwikkeling;
 • De verbinding opzoeken met andere scholen en de stichting om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan te brengen en een eigen bijdrage levereren aan maximale talentontplooiing voor iedereen.
Extra info

Ben jij onze nieuwe directeur? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk maandag 19 juni.
Kijk ook op de vernieuwde website van KC IJsselmonde: https://www.kindcentrumijsselmonde.nl
Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je je vragen stellen aan Sander Huininga (Recruiter BOOR) e-mail: sander.huininga@stichtingboor.nl.
Het 1e gesprek vindt plaats op 28 juni 2023, het 2e gesprek op 5 juli 2023.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een directeur die

 • De huidige visie op KC IJsselmonde voortzet en daarnaast innovatie en verbinding brengt in de driehoek onderwijs, zorg en opvang om zo het ‘Expertisecentrum Jonge Kind’ te ontwikkelen en vorm te geven;
 • Het als een uitdaging ziet om, middels een duidelijke en eigentijdse visie op profilering en interne- en externe communicatie, de positie van het Kindcentrum verder uit te breiden;
 • Vooruitkijkt, openstaat voor de omgeving en verbindt met als doel samen het maximale uit het team en de kinderen te halen;
 • Toegankelijk en zichtbaar is, beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, en bovendien transparant, empathisch en integer is;
 • Bij voorkeur enige ervaring in het (innovatieve) onderwijs of vergelijkbare ervaring binnen de jeugdzorg of kinderopvang.

Arbeidsvoorwaarden

Als integraal directeur ga je leidinggeven aan een kundig en enthousiast team en word je ondersteund door twee onderwijskundige teamleiders. Je werkt intensief samen met de directeur van sbo KC IJsselmonde, de samenwerkingspartners en de MR. Je hebt regelmatig overleg en afstemming met de bovenschools directeur en je collega – directeuren, waarbij je wordt ondersteund door de diverse afdelingen van BOOR Services. Stichting BOOR heeft een leiderschapsprogramma voor schoolleiders opgestart waar je aan gaat deelnemen.
 • Je gaat leidinggeven aan een enthousiast en energiek team;
 • Een unieke kans om verder te bouwen aan het Kindcentrum en ons unitonderwijs;
 • De ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten als directeur bij BOOR en aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • De functie is ingeschaald in D13 van de CAO Primair Onderwijs (op basis van je ervaring en opleiding);
 • Het betreft een managementfunctie met werktijdfactor 0,8 - 1,0.

Kindcentrum IJsselmonde

Onderdeel van: Stichting BOOR - ROTTERDAM
Basisonderwijs
Regulier / Algemeen
Openbaar
9.453 Leerlingen
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Adresgegevens

Postbus 23058
3001 KB ROTTERDAM
Zuid-Holland, Netherlands
Route plannen