Vacatures bij samenwerkingsverbanden PO en VO Zoetermeer

Over samenwerkingsverbanden PO en VO Zoetermeer

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer-primair onderwijs 2817 en de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer 28-07 (Regsam) behartigen beide de vormgeving van Passend Onderwijs binnen de geografische grenzen van de gemeente Zoetermeer.
 
Het samenwerkingsverband primair onderwijs wordt gevormd door zeven aangesloten schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). In totaal bevat dit samenwerkingsverband ruim 11000 leerlingen, 38 reguliere basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en twee scholen voor speciaal onderwijs (SO) in de regio.

Het samenwerkingsverband Regsam (VO) wordt gevormd door zeven aangesloten besturen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In totaal bevat Regsam tien scholen en ruim 8000 leerlingen. De uitvoerende taken van Regsam zijn belegd in de centrale dienst het ‘ICOZ’ (Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer).

Vier van de zeven besturen zijn aangesloten bij beide samenwerkingsverbanden, zowel in PO als in VO. Meer informatie over beide samenwerkingsverbanden is te vinden op de websites  http://passendonderwijszoetermeer.nl/?page_id=837  en  https://www.icoz.nl/.    
Beide samenwerkingsverbanden hebben de missie om ‘goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen waarbij (onderwijs)ondersteuning en begeleiding voor leerlingen en leerkrachten beschikbaar is en hulp zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis en op de meest adequate wijze wordt gegeven’. Het doel is om talenten van kinderen zo goed mogelijk te ontwikkelen, ongeacht eventuele beperking of behoefte aan ondersteuning. 
 

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.