Vacatures bij Pontes Locatie Het Goese Lyceum

Over Pontes Locatie Het Goese Lyceum

Pontes: Een brug naar de toekomst!

Stichting Scholengroep Pontes is een scholengroep die sinds 1 september 1999 bestaat. In Zeeland is ‘Pontes’ de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo ,tweetalig vwo (Engels), gymnasium, kunst- en cultuurklassen, technasium en sportklassen.

‘Pontes’ telt twee locaties: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Oranjeweg) en Pieter Zeeman te Zierikzee.

In Goes zijn alle opleidingen te volgen, in Zierikzee evenzo, minus tweetalig vwo en gymnasium. De centrale administratie is in Goes gevestigd. De contacten tussen Goes en Zierikzee zijn optimaal. Dit is nodig, bijvoorbeeld om de naam van de scholengroep eer aan te doen. (‘Pontes’ is Latijn voor ‘bruggen’.) Het is dus niet alleen de Zeelandbrug die ervoor zorgt, dat de locaties verbonden zijn...

Het Goese Lyceum is gehuisvest in de Bergweg en Oranjeweg. Het prettige van de twee locaties van het Goese Lyceum is, dat de school klein blijft: elke teamleider kent immers ‘zijn’ kinderen!

Onze kijk op het onderwijs:
Een krachtige, uitdagende en veilige leeromgeving voor de leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en handen. Goede examenresultaten en doorstromingsmogelijkheden. Het gebruik van moderne leermiddelen. Aandacht voor sociale, culturele en creatieve vaardigheden.

Het Goese Lyceum .. een school voor iedereen!
Pontes is een openbare scholengroep. Pontes is er dus voor iedereen; het maakt niet uit welke godsdienst of levensovertuiging een leerling heeft. Niet alleen de leerlingen, ook de personeelsleden verschillen van achtergrond. In zo'n omgeving leert een leerling respect te hebben voor de ideeën, normen en waarden van de ander.

Een veilige school:
Een schoolklimaat dat gekenmerkt wordt door orde, rust en structuur. Een warme sfeer en betrokkenheid.

Het Goese Lyceum….een zorgzame school:
Veel tijd en aandacht voor de ontwikkeling van de individuele leerling. Loopbaanoriëntatie en loopbaan-begeleiding. Een team van gespecialiseerde docenten voor een gedegen en professionele leerlingbegeleiding. Hulp- en ondersteuningslessen, faalangstreductie en examentraining.

Het Goese Lyceum .. een school voor uitdagend onderwijs
Het Goese Lyceum houdt rekening met de interesses en capaciteiten van leerlingen.

Een "leuke" school:
Een actieve leerlingenvereniging Vlam die veel activiteiten organiseert, aandacht voor kunst & cultuur, dans en muziek,drama, toneel, sport- en spelactiviteiten. Kortom , te veel om op te noemen.

Een "Unieke" school:
VMBO met aandacht voor Technologie en Theatertechniek,  een mediatheek en Open Leren Centrum, Cultuurprofielschool en Sportactieve school.

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.