Vacatures bij Nelson Mandela School

Over Nelson Mandela School

De Nelson heeft een deskundig, professioneel team dat van en met elkaar leert.
Ons team bestaat uit leerkrachten en ondersteunend personeel dat openstaat voor veranderingen en nieuwe inzichten; dat zich op eigen initiatief voortdurend professioneel schoolt; dat blijft bijleren van elkaar en van andere scholen door (klassen)bezoeken bij elkaar, intervisie, uitwisselen van kennis en (zelf-ontwikkeld) materiaal. De school streeft er naar de professionalisering van leerkrachten af te stemmen op het kunnen aanbieden van de juiste zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De Nelson Mandelaschool heeft als grootste prioriteit het realiseren en creëren van een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
We maken hiervoor gebruik van de lesmethode De Vreedzame School. Wij betrekken leerlingen bij het opstellen en naleven van de schoolafspraken en zetten hen in als mediatoren bij onderlinge conflicten binnen en buiten de groep.
We willen dat de school een veilige, aantrekkelijke, nette uitstraling heeft.

We halen het beste uit leerlingen en team en maken gebruik van alle kwaliteiten, vaardigheden en talenten. Door gedifferentieerd onderwijs op maat, door kinderen onderzoekend, met behulp van het “VierKeerWijzer” organisatiemodel, te laten leren en zichzelf vragen te stellen. ”. Hierbij gaan de kinderen thematisch aan de slag met het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijke kwaliteiten en talenten aan de hand van de theorie rondom de Meervoudige Intelligentie. Deze werkwijze biedt perspectief voor grotere differentiatie binnen de groepen/ school. Wij stellen, in dit alles, hoge, realistische eisen en verwachtingen als leerkrachten aan elkaar en aan de leerlingen en ouders.

Ook zijn wij heel trots op ons voltijds hoogbegaafdenonderwijs op de Mandela. Onderwijs voor kinderen met een IQ hoger dan 130. Wij bieden deze kinderen met ons voltijds aanbod allereerst een veilige en blije schooltijd, waarin zij veel leren en een brede kijk op de wereld meekrijgen. Zo kunnen ook zij op de juiste plek terecht komen in het voortgezet onderwijs.

 

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.