Vacatures bij IKC de Vlinder

Over IKC de Vlinder

Wie zijn wij?
In het gebouw van Kindcentrum de Vlinder zijn bs de Vlinder, sbo de Vlinder samen in één gebouw gevestigd. Andere partners zijn een peuterspeelzaal, een logopedie- en oefentherapie praktijk. 

Wij werken als één team aan de ontwikkeling van onze leerlingen. De leerlingen zijn ingedeeld in reguliere groepen (A t/m c) en sbo groepen, onze zogenaamde X-groepen voor extra ondersteuning.
Wij vernieuwen ons onderwijs, passend bij de eisen die de vernieuwende maatschappij aan ons stelt, met als missie;

Wij werken samen om onze leerlingen voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende wereld

Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan persoonsvorming en dus de leerlingen meer bieden dan rekenen en taal. In de zogenaamde X-groepen heeft iedere leerling persoonlijke ondersteuningsbehoeften, waar we zoveel als mogelijk aan proberen te voldoen. We volgen de leerlingen via een nieuw digitaal portfolio, waar leerlingen, zoveel als mogelijk, eigen regie in hun leren krijgen.

 

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.