Vacatures bij Hildegaertschool

Over Hildegaertschool

De Hildegaertschool kiest er bewust voor een klassikale school te zijn, met oog voor het individuele kind.
De individuele verwerking van de leerstof in de klas verschilt daardoor. De school kent drie ‘arrangementen’, waarin we kinderen naar hun leerbehoefte bedienen:
  • het basisarrangement: wat iedere leerling moet kunnen en kennen;
  • het verdiept arrangement, met leerstof die aanspreekt voor de groep kinderen die niet voldoende in het basisarrangement wordt uitgedaagd;
  • het intensief arrangement, met leerstof voor de groep kinderen die extra instructie en/of oefentijd nodig heeft.
Binnen deze arrangementen zijn er ook momenten dat de leerkracht samenwerkt met een tweede leerkracht in de groep, de co-teacher. Deze zal veelal werken met kinderen, die voor dat specifieke vak in het intensieve arrangement zitten.
Ook buiten de groep organiseren we extra hulp. Deze is bestemd voor kinderen die meer instructietijd nodig hebben of meer uitdaging.

In de eigen klas
De eigen klas is de prettigste, veiligste en productiefste plek voor kinderen om les te krijgen. Het rendement van de lessen is het grootst als kinderen samen en met elkaar leren.
Het overgrote deel van de kinderen volgt het standaard leerprogramma op de Hildegaert in de groep.
Het verdiept arrangement omvat minder instructie en oefenstof en meer verbredende en verdiepende leerstof.
Kinderen die iets meer moeite met de leerstof hebben, krijgen meer instructie. Vaak van de eigen leerkracht, maar ook tijdens co-teachingsmomenten in de groep. Deze kinderen zitten in het intensief arrangement.
Op deze wijze bieden we aan de kinderen preventieve zorg, waarbij we nastreven dat alle leerlingen het lesdoel halen. Hierdoor bouwen ze succeservaringen op en houden plezier in het leren.
 
Buiten de klas
Soms komen de leerkracht en de Intern Begeleiders in de leerlingbespreking tot de conclusie dat een leerling gebaat is bij nog meer extra zorg. Naast het aanbod in de arrangementen in de groep, biedt de Hildegaert buiten de groep tevens de Octopus- en Nautilusgroep aan. Daar is begeleiding in een kleinere setting dan in de basisgroep. Kinderen maken deel uit van deze groepen, zolang daar de noodzaak toe is, maar liefst zo kort mogelijk.
Octopuskinderen krijgen kortdurend extra hulp om specifieke doelstellingen te behalen, die ze in de context van de groep niet zonder hulp kunnen bereiken. Ze hebben hiervoor wat extra handen nodig, vandaar de naam Octopus. De curatieve zorg die we daar geven, wordt gegeven door leerkrachten van de school.  We beschrijven de extra zorg in individuele handelingsplannen, welke met de ouders besproken worden.
Nautiluskinderen volgen, naast de extra cognitieve uitdaging in de eigen groep, buiten de klas lessen over met name de metacognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden als omgaan met falen, plannen, samenwerken en dergelijke. Ze duiken onder in een ontdekkingsreis naar hun eigen mogelijkheden. Vandaar de naam Nautilus.
Een aantal van onze kinderen werkt met een aan hun eigen mogelijkheden aangepaste leerlijn.
De school heeft structureel contact met Passend Onderwijs Rotterdam. We doen ons uiterste best alle aan ons toevertrouwde kinderen op de Hildegaert te houden. Naast overleg met PPO over de beste aanpak, krijgen we gericht advies en ondersteuning.

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.