Vacatures bij Het OPDC

Over Het OPDC

OPDC Utrecht

Het ministerie van OCW heeft ons de status van een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) gegeven. Leerlingen, die uit het regulier voortgezet onderwijs dreigen te vallen vallen, kunnen op onze voorziening worden geplaatst. Onze opdracht is om deze leerlingen binnen twee jaar weer terug te schakelen naar het reguliere onderwijs of een andere passende plek. Het OPDC Utrecht is dus een tijdelijke opvangvoorziening en neemt de positie in tussen het regulier voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen blijven ingeschreven bij de school van herkomst (de ‘moederschool’). De aanmelding voor het OPDC verloopt via het Loket Passend Onderwijs van het het samenwerkingsverrband Sterk VO. Het Loket beslist of een leerling daadwerkelijk op het OPDC geplaatst wordt. Er moet sprake zijn van gestapelde problematiek en dus "overbelaste" leerlingen. Kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn gedragsproblematiek (zowel externaliserend als internaliserend), stoornissen, leer/studiehouding, gezinsproblematiek.  
In groepen van ongeveer 12 leerlingen, gerangschikt op leerjaar en niveau, werken de leerlingen aan persoonlijke en gemeenschappelijke leerdoelen. De gemiddelde verblijfsduur van de leerling is ongeveer 1 jaar op onze voorziening. Voor meer informatie wordt verwezen naar onze website.

 

 

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.