Vacature Leerkracht bovenbouw in Rozenburg

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Leerkracht bovenbouw 
Datum online
2021-09-28 28-09-2021
Sluitingsdatum
29-7-2022
Met ingang van
Per direct
Omschrijving
# De Phoenix

OBS De Phoenix is een gezellige buurtschool van rond de 300 leerlingen in Rozenburg. Het hoofdgebouw staat in een groene omgeving met mogelijkheden voor buitenlessen. De school kenmerkt zich door een leuk, sociaal, hardwerkend en hecht team. Het motto van onze school is: “Onze school is meer dan een gebouw, het is een plek waar leerlingen met plezier naar toe komen”

De openbare basisschool De Phoenix heet ieder kind van 4 tot en met 12 welkom, ongeacht achtergrond en afkomst. Samen met hun ouders willen we bereiken dat ze maximale kansen krijgen in het vervolgonderwijs en later in de maatschappij.

In ons onderwijs motiveren en stimuleren we de leerlingen om zo zelfstandig mogelijk zo goed mogelijk te presteren. We helpen waar dat nodig is en we dagen uit waar dat kan.

In onze school respecteren en vertrouwen we elkaar. Dat is de basis voor een veilig klimaat waarin we kunnen samenwerken met elkaar, met ouders of verzorgers en met deskundigen van buiten de school. Bij het leren gaat het dus niet alleen om het overbrengen van de leerstof, maar ook om:

- Het leren omgaan met elkaar en mondig zijn
- Voor jezelf uitkomen en voor jezelf opkomen
- Het hanteren van normen en waarden die in onze samenleving geaccepteerd worden
- De aansluiting met de ervarings- en belevingswereld van het kind
- Opvoeden in een geest van verdraagzaamheid en respect

OBS De Phoenix kenmerkt zich verder op de volgende manier:

- Wij werken volgens de EDI-methodiek.
- Wij staan als team voor samenwerking en eigenaarschap: Dit doen wij via bord-, werk- en bouwsessies

Wil je een verdere indruk van onze leuke school krijgen? Kijk dan op www.obs-dephoenix.nl

### Hoe verder?

Ben je enthousiast geworden over deze vacature en onze leuke school? Dan zien wij graag jouw sollicitatie en CV tegemoet via de sollicitatieknop.

Voor meer informatie of inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Ester de Nijs 0181-212943.

Eisen

Functie-eisen
- Pedagogisch sterk is
- Gedifferentieerd onderwijs wil en kan verzorgen
- Een open houding heeft naar kinderen, ouders en collega’s

Over De Phoenix 

Naam school
Adres
Bramenpad 1 , 3181PX Rozenburg
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Omschrijving
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de knop solliciteren voor meer informatie over deze vacature.