Vacature mentor/docent in Utrecht

Onderwijs

Vacature

Functietitel
mentor/docent 
Datum online
2022-01-10 10-01-2022
Sluitingsdatum
26-1-2022
Met ingang van
na de voorjaarsvakantie of eerder
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8-1,0 fte
Omschrijving
Als gevolg van start nieuwe klas zoeken wij voor 4 of 5 dagen een enthousiaste groepsleerkracht, die behalve Nederlands en of wiskunde/rekenen andere avo-vakken geeft in team i+. Deze collega wordt naast multidisciplinair docent ook als mentor ingezet voor combinatieklas 2e en 3e jaars leerlingen vmbo/havo. Deze acht jongens en meisjes worden in hun leren gehinderd door internaliserende gedrag.

Het i+ team heeft voornamelijk de een ontwikkelopdracht om leerlingen voor te bereiden op een examentraject op onze school. Én voor sommige toe te rusten op een overstap naar het regulier onderwijs.      
 

Eisen

Functie-eisen
U heeft een PABO bevoegdheid of andere afgeronde opleiding in het 2e graads gebied.

U hebt ervaring met internaliserende gedragsuitingen van jongeren als gevolg van aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen.

In al uw werkzaamheden bent u vanuit positief oplossingsgericht denken een stimulerende mentor / docent met oog en aandacht voor de individuele jongere en groep zonder dat u het belang van onze doelgroep of de school uit het oog verliest.

In uw werkopvatting past voor elke leerling één plan. Dat betekent om tot leren te komen: samenwerking met ouders / verzorgers en extern betrokken partijen. U staat boven het samenhangende proces van onderwijs en zorg. U kan dit proces vertalen naar een jaarlijks ontwikkelperspectiefplan en dit in haalbare periodieke handelingsdelen vertalen voor / met de leerling. U heeft ervaring in het cyclisch werken en kennis van het leerlingvolgsysteem (bij voorkeur Magister).

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
CAO PO L11
Arbeidsvoorwaarden
Tijdelijke aanstelling van 3 maanden met een vooruitzicht op een vaste benoeming voor onbepaalde tijd. 

In geval van 'collega in opleiding' is alleen inschaling CAO PO OOP schaal 7 leraarondersteuner mogelijk.

Over Kromme Rijn College

Naam school
Adres
Kranenburgerweg 20 , 3582GR Utrecht Utrecht
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Voortgezet speciaal onderwijs
Contactpersoon
Dhr. WPGJ van Ruitenbeek, MSc
Niveau
pro, vmbo, havo, vwo
Omschrijving
Voor leerlingen van 11 tot 21 jaar met een gedragsvraagstuk organiseert het Kromme Rijn College in Utrecht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden we passend onderwijs om hun ambitie op vervolgonderwijs te realiseren. Hiervoor is een hoofdgebouw met zes praktijklokalen en een dependance (op loopafstand) tot onze beschikking. 

DOELGROEP: Jongeren met internaliserende en / of externaliserende gedragsuitingen als gevolg van: aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen. Met belemmerende invloeden buiten de schoolomgeving en bevorderende factoren die nog onbenut zijn gelaten. Beide vragen om een gemeenschappelijke schoolinterventie in afstemming mét ouders/verzorgers, betrokkenen en kernpartners. Hierin  waarvan de school het initiatief neemt en regie voert. Vanuit positive behavior support (SW-PBS) benaderen alle medewerkers de leerlingen en creëren/onderhouden zo een uitnodigend pedagogisch klimaat in de school. Het schoolteam heeft een traumasensitieve houding in het contact en is in staat vanuit oplossings-&herstelgericht denken bij intra-&interpersoonlijke ontwikkeling en indien nodig te bemiddelen tussen jongeren onderling (of jongeren in relatie met collega's).  

ONDERWIJS: Onze school verzorgt voorspelbaar onderwijs middels groepsstructuurlessen vanuit een uniform schoollesframe (waarin recht wordt gedaan aan de instructiebehoefte van leerlingen) en elektronische leeromgeving (Magister.me). Vanuit de individuele leerarrangementen, -routes en ondersteuningsbehoefte ontstaan lesorganisatie en groepsaanpak. In ruim 30 lesgroepen (groepsgrootte 8 leerlingen) wordt het praktijkonderwijs, vmbo en havo (vwo)-onderwijs tot en met het 3e leerjaar verzorgd. In die periode is de ambitie dat leerlingen de overstap maken naar het reguliere onderwijs. De school voorziet in een eindexamenprogramma vmbo bbl, kbl en tl. En heeft voor werkendlerende 'studenten' een aantal leerroutes ingericht van arbeidstoeleidng, brancheopleiding en leerwerktraject (vmbo-bbl). Voor toekomstige havo (vwo) leerlingen is een eindexamenroute in ontwerp.
Bijzonderheden
Onze grondwaarden zijn: 'Moreel', 'Lef', 'Genieten', 'Zelfleiden' en 'Verbinden' en deze worden door onze leer-, werk- en leefgemeenschap van collega's én leerlingen volmondig onderschreven. Samen ontwikkelen we de basis van ons voorspelbare handelen om het perspectief op regulier onderwijs te houden. Dit is in een snel groeiende 'op leerling ingerichte' schoolorganisatie met ruim 50 collega's voor een kleine 250 leerlingen bij aanvang schooljaar '21-'22 (135 leerlingen in '18-'19).  

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Middels een korte motivatiebrief en curriculum vitae kunt u reageren. Geschikte kandidaten worden persoonlijk gebeld om in overleg een afspraak te maken. Een referentie-onderzoek behoort tot de procedure.  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.