Vacature verzorgen van lessen & (stage)begeleider in Utrecht

Onderwijs

Vacature

Functietitel
verzorgen van lessen & (stage)begeleider 
Datum online
2021-11-26 26-11-2021
Sluitingsdatum
13-12-2021
Met ingang van
Na de kerstvakantie.
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,4-0,8 fte
Omschrijving
Als gevolg van een nieuw te starten groep zoeken wij voor 3 of 4 dagen een enthousiaste docent/begeleider, die op 2 schooldagen Nederlands en/of rekenen en loopbaanorientatie geeft in team deeltijd. Deze collega verzorgt de lessen aan een groep leerroute LWT 3e jaars en is ook de groepsmentor. Op de derde (vierde) dag worden de stages bezocht van de leerlingen.

Vanuit de kunde van het omgaan is het ontwikkelen van (sollicitatie-) arbeidsvaardigheden en hoe om te gaan met anderen op werkplekken een opdracht. Dit moet zijn weerslag gaan vinden in het curriculum, aansluiten bij ons gedachte goed NPO en integraal leren van 'gedrag' en zichtbaar worden in het bestaande competentiepaspoort voor onze lerend werkende jongeren. 

De jongens en meisjes in team deeltijd hebben een gematigde ondersteuningsbehoefte voor hun inter- of externaliserend gedrag. Ondanks hun verschillen in gedragduittingen bij oplopende spanningen is de groep gemengd samengesteld. In leren (en werken) volgen zij de leerroute BBL/leerwerktraject en gaan zij hun vmbo-diploma behalen in '22-'23.         

 

Eisen

Functie-eisen
U heeft ervaring in het onderwijs met begeleidende en lesgevende taken!

U hebt ervaring met inter- en/of externaliserende gedragsuitingen van jongeren als gevolg van aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen.

In al uw werkzaamheden bent u vanuit positief oplossingsgericht denken een stimulerende mentor / docent met oog en aandacht voor de individuele jongere en groep zonder dat u het belang van onze doelgroep of de school uit het oog verliest.

In uw werkopvatting past voor elke leerling één plan. Dat betekent om tot leren te komen: samenwerking met ouders / verzorgers en extern betrokken partijen. U staat boven het samenhangende proces van onderwijs en zorg. U kan dit proces vertalen naar een jaarlijks ontwikkelperspectiefplan en dit in haalbare periodieke handelingsdelen vertalen voor / met de leerling. U heeft ervaring in het cyclisch werken en kennis van het leerlingvolgsysteem (bij voorkeur Magister).

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
CAO PO L11
Arbeidsvoorwaarden
Tijdelijke aanstelling van 3 maanden met een vooruitzicht op een vaste benoeming voor onbepaalde tijd.

In geval van onbevoegdheid/inopleiding is alleen inschaling CAO PO OOP schaal 7 leraarondersteuner mogelijk.

Over Kromme Rijn College

Naam school
Adres
Kranenburgerweg 20 , 3582GR Utrecht Utrecht
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Voortgezet speciaal onderwijs
Contactpersoon
Dhr. WPGJ van Ruitenbeek, MSc
Niveau
pro, vmbo, havo, vwo
Omschrijving
Voor leerlingen van 11 tot 21 jaar met een gedragsvraagstuk organiseert het Kromme Rijn College in Utrecht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen vanuit alle culturen en religieuze achtergronden bieden we passend onderwijs om hun ambitie op vervolgonderwijs te realiseren. Hiervoor is een hoofdgebouw met zes praktijklokalen en een dependance (op loopafstand) tot onze beschikking. 

DOELGROEP: Jongeren met internaliserende en / of externaliserende gedragsuitingen als gevolg van: aandachtstekortstoornissen, problemen binnen het autistisch spectrum, gediagnostiseerde gedragsstoornis of gedragsproblemen. Met belemmerende invloeden buiten de schoolomgeving en bevorderende factoren die nog onbenut zijn gelaten. Beide vragen om een gemeenschappelijke schoolinterventie in afstemming mét ouders/verzorgers, betrokkenen en kernpartners. Hierin  waarvan de school het initiatief neemt en regie voert. Vanuit positive behavior support (SW-PBS) benaderen alle medewerkers de leerlingen en creëren/onderhouden zo een uitnodigend pedagogisch klimaat in de school. Het schoolteam heeft een traumasensitieve houding in het contact en is in staat vanuit oplossings-&herstelgericht denken bij intra-&interpersoonlijke ontwikkeling en indien nodig te bemiddelen tussen jongeren onderling (of jongeren in relatie met collega's).  

ONDERWIJS: Onze school verzorgt voorspelbaar onderwijs middels groepsstructuurlessen vanuit een uniform schoollesframe (waarin recht wordt gedaan aan de instructiebehoefte van leerlingen) en elektronische leeromgeving (Magister.me). Vanuit de individuele leerarrangementen, -routes en ondersteuningsbehoefte ontstaan lesorganisatie en groepsaanpak. In ruim 30 lesgroepen (groepsgrootte 8 leerlingen) wordt het praktijkonderwijs, vmbo en havo (vwo)-onderwijs tot en met het 3e leerjaar verzorgd. In die periode is de ambitie dat leerlingen de overstap maken naar het reguliere onderwijs. De school voorziet in een eindexamenprogramma vmbo bbl, kbl en tl. En heeft voor werkendlerende 'studenten' een aantal leerroutes ingericht van arbeidstoeleidng, brancheopleiding en leerwerktraject (vmbo-bbl). Voor toekomstige havo (vwo) leerlingen is een eindexamenroute in ontwerp.
Bijzonderheden
Onze grondwaarden zijn: 'Moreel', 'Lef', 'Genieten', 'Zelfleiden' en 'Verbinden' en deze worden door onze leer-, werk- en leefgemeenschap van collega's én leerlingen volmondig onderschreven. Samen ontwikkelen we de basis van ons voorspelbare handelen om het perspectief op regulier onderwijs te houden. Dit is in een snel groeiende 'op leerling ingerichte' schoolorganisatie met ruim 50 collega's voor een kleine 250 leerlingen bij aanvang schooljaar '21-'22 (135 leerlingen in '18-'19).  

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Middels een korte motivatiebrief en curriculum vitae kunt u reageren. Geschikte kandidaten worden persoonlijk gebeld om in overleg een afspraak te maken voor een gesprek in december 2021. Een referentie-onderzoek behoort tot de procedure.  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.