Vacature Docent VO/VSO Bovenschools Arrangement Comma in Ede

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Docent VO/VSO Bovenschools Arrangement Comma 
Datum online
2021-11-22 22-11-2021
Sluitingsdatum
31-12-2021
Met ingang van
01-03-2021 of eerder indien mogelijk
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,4
Omschrijving

Organisatie
Het Samenwerkingsverband (swv) VO Gelderse Vallei is een stichting waaraan de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet gespecialiseerd onderwijs in de regio Ede, Wageningen en Rhenen deelnemen. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen binnen de regio. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op www.swvgeldersevallei.nl. De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid is in handen van een directeur-bestuurder. Daarnaast bestaat het samenwerkingsverband uit een enthousiast team van gedragsdeskundigen, (beleids)medewerkers en docenten.

Doel van de organisatie
In de regio Food Valley werkt het samenwerkingsverband aan een passende onderwijsplek voor zo’n 8.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met gemeenten en jeugdhulppartners wordt samengewerkt aan het creëren van optimale ontwikkelkansen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Bovenschools arrangement Comma
Comma is een bovenschools arrangement binnen het SWV VO Gelderse Vallei (standplaats Ede) voor leerlingen met internaliserende problematiek die binnen het reguliere onderwijs (dreigen) uit(te)vallen. Vaak is er sprake van stevige problematiek, angst of depressie, waardoor reguliere schoolgang niet mogelijk is. Binnen Comma wordt door middel van een intensieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp getracht de leerling weer binnen het reguliere onderwijs te laten instromen.

Gedurende een periode van 20 weken wordt middels een maatwerkprogramma een groep van ongeveer 10 leerlingen begeleid en van onderwijs voorzien, zodat zij weer kunnen instromen in het (regulier) onderwijs. Een team van docenten, sociotherapeuten en een gedragsdeskundige werkt intensief samen aan het opbouwen van het schoolritme van de leerling, en het aanleren van vaardigheden, waardoor ze steviger in hun schoenen komen te staan. Vmbo-ers, havisten en vwo’ers zitten gemixt in een groep, waarbij de sociale interactie tussen de leerlingen essentieel is voor de opbouw van hun schoolgang.
Comma is, net als het samenwerkingsverband, gehuisvest in het Pallas Athene College in Ede. Comma maakt gebruik van de expertise van vakdocenten van het Pallas Athene College.

Wat houdt de functie in?
De docent Comma heeft als taak het verzorgen van passend onderwijs voor elke leerling die geplaatst wordt bij Comma. Omdat er sprake is van leerlingen van verschillende scholen, leerjaren en niveaus is het de verantwoordelijkheid van de docent in de rol van mentor om in samenwerking met de school van herkomst een individueel onderwijsprogramma samen te stellen voor de leerling.
Daarnaast legt de docent binnen het mentoraat verbinding tussen de betrokkenen en creëert draagvlak om gezamenlijk een goede onderwijsroute uit te stippelen voor een leerling. Ook signaleert de docent klassikale onderwijsbehoeften en speelt hier op in door middel van activerende didactiek en verschillende werkvormen. De docent is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het volledige onderwijsaanbod bij Comma en evalueert en reflecteert op de ingezette werkwijze. De docent neemt deel aan overleggen en vergaderingen ten behoeve van de ontwikkeling van de leerlingen en van Comma.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Functie-eisen

Wat vragen wij?
- Je hebt aantoonbaar affiniteit met de doelgroep van leerlingen met internaliserende problematiek;
- Je hebt een lesbevoegdheid voor het VO en kennis van / affiniteit met het VSO;
- Je bent empathisch en in staat een veilige leeromgeving te creëren, passend bij de behoeften van de doelgroep;
- Je bent in staat om zelfstandig en oplossingsgericht een lesprogramma op te stellen voor individuele leerlingen en de hele groep met de verschillende onderwijsbehoeften;
- Je bent in staat zo nodig zelf methodes en materialen te ontwikkelen, passend bij de behoeften van de individuele leerlingen en de groep;
- Je bent in staat activerende didactiek en werkvormen in te zetten, passend bij de behoeften van de groep;
- Je bent communicatief sterk en proactief, en bent in staat een schakel te zijn tussen Comma, de leerling en school van herkomst;
- Je bent vaardig in Office 365 en in staat om alle gemaakte onderwijsprogramma’s, verslagen, afspraken etc. vast te leggen;
- Je bent sterk in plannen/ organiseren en daardoor sterk in het uitvoeren en monitoren van de gemaakte afspraken met betrekking tot het onderwijsaanbod van Comma;
- Je bent een echte teamplayer en stelt je flexibel op om zo in samenwerking met het hele team van Comma het beste voor de leerlingen te zoeken;
- Je bent in staat om een visie te ontwikkelen en uit te dragen rondom de ontwikkeling en uitvoering van het (onderwijs)aanbod van Comma.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
LB
Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?
We bieden je een uitdagende baan van 0,4 fte met ingang van 1 februari 2022 tot en met 31 juli 2022. In de afgelopen periode is het arrangement Comma geëvalueerd en op basis daarvan wordt Comma doorontwikkeld tot een toekomstbestendig aanbod. Een eventuele verlenging behoort, op basis van deze doorontwikkeling, tot de mogelijkheden.

De inschaling vindt plaats conform CAO VO, in docentschaal LB. Detachering is eveneens bespreekbaar.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mw. H. (Helène) Treur, projectleider Comma: ( t ): 0318-240329 (@): h.treur@swvgeldersevallei.nl

Over Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei

Adres
Koekeltse Boslaan 21 , 6715CW Ede Gelderland
Denominatie
Samenwerking
Type onderwijs
Regulier, Speciaal, Praktijkonderwijs
Sector
Voortgezet speciaal onderwijs
Contactpersoon
Mevr. Treur
Niveau
vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium
Omschrijving
Organisatie
Het Samenwerkingsverband (Swv) VO Gelderse Vallei is een stichting waaraan de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet gespecialiseerd onderwijs in de regio Ede, Wageningen en Rhenen deelnemen. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen binnen de regio. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op www.swvgeldersevallei.nl. De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid is in handen van een directeur-bestuurder. Daarnaast bestaat het samenwerkingsverband uit een enthousiast team van gedragsdeskundigen, (beleids)medewerkers en docenten.

Doel van de organisatie
In de regio Food Valley werkt het samenwerkingsverband aan een passende onderwijsplek voor zo’n 8.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met gemeenten en jeugdhulppartners wordt samengewerkt aan het creëren van optimale ontwikkelkansen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mw. H. (Helène) Treur, projectleider Comma: ( t ): 0318-240329 (@): h.treur@swvgeldersevallei.nl. 

Solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 8 december 2021 naar: h.treur@swvgeldersevallei.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op 16 december 2021 en 20 december 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.