Vacature Onderwijsassistent in Amsterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Onderwijsassistent 
Datum online
2021-10-14 14-10-2021
Sluitingsdatum
14-11-2021
Met ingang van
Z.s.m.
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0,6 Fte
Omschrijving
Strijdlustige onderwijsassistent voor groep 3
IJdoornschool I 0,6 fte I 20 strijdvaardige leerlingen  I m.i.v. 25 oktober


Hé pssstttt, strijder! Sta je te popelen om les te geven op een openbare, vreedzame en gezonde basisschool in Amsterdam Noord? Werk je liever vandaag dan morgen aan de kansgelijke en kansrijke toekomst van al jouw leerlingen? Dan is de functie van strijdlustige onderwijsassistent voor groep 3 op de IJdoornschool geknipt voor jou. Omdat de leerkracht vanwege de Corona maatregelen van 28 weken zwangerschap niet meer fysiek voor de klas mag, zoeken wij in eerste instantie fysieke ondersteuning bij online onderwijs in de groepen 3. Na de periode van ondersteuning is er vanuit de NPO gelden ruimte om als onderwijsassistent in de midden- en bovenbouw aan de slag te gaan. 

Hier krijg jij energie van:
 • Kansengelijkheid waarbij al jouw leerlingen de kans krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf. 
 • Kwalitatief goed onderwijs; werken met de nieuwste methodes voor alle vakgebieden met veel aandacht voor taal en rekenen.
 • Adaptief onderwijs, ons referentiekader voor het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten, waarmee je samen strijdt voor de talenten en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
 • Inspirerend onderwijs waarmee je leerlingen een voorsprong geeft.
 • Leerlingen die vanuit eigenaarschap in een veranderende maatschappij functioneren als een zelfstandig, betrokken en creatief wereldburger. We trainen mediatoren die kleine conflicten zelf proberen op te lossen. Zo proberen we de leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij en goed burgerschap.
 • Een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin je hoge verwachtingen van kinderen hebt en waar leerlingen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. 
 • Een school met voor- en vroegschoolse educatie. Je werkt samen met KinderRijk, de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Hier gaat jouw strijdershart van kloppen: 
 • Sterke basiskwaliteit taal en rekenen. Stilstand is achteruitgang, daarom blijven we ons continu ontwikkelen op het gebied van taal, lezen en rekenen. 
 • Kansengelijkheid. Sinds 2019 strijden we voor de kansengelijkheid van al onze leerlingen. Dit doen we met de Amsterdamse Familieschool-aanpak, een vernieuwend initiatief van de gemeente Amsterdam om jongeren optimaal voor te bereiden op de toekomst door hun leefomgeving binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. De Amsterdamse Familieschool is een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen die dat nodig hebben extra te ondersteunen.
PS
De IJdoornschool is een openbare basisschool vlakbij het Waterlandplein in de wijk Nieuwendam. Onze school is het middelpunt van de buurt. Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien. Ons motto is leren voor nu en later.
Innoord is het bestuur van alle 16 openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4.150 kinderen en heeft 500 medewerkers in dienst. Amsterdam Noord is aantrekkelijk, groen, divers, gezellig en vernieuwend. Deze dynamiek zien we terug in onze scholen en in het werk dat wij voor hen verzetten.

 

Eisen

Functie-eisen
Deze bagage neem jij mee:
 • De 3 S’en: Strijdkracht, Strijdlust en Strijdvaardigheid.
 • Lef om alles uit het kind te halen plus een klein beetje extra.
 • Een lerende houding waardoor je veranderingen ziet als kans.
 • Een prettig ontwikkeld reflectief vermogen.
 • Sensitief als het gaat om belangen, posities en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s.
 • Gevoel voor humor, relativering, gezelligheid, vrolijkheid en energie.
 • En tot slot een open deurtje: een diploma (MBO 4) tot onderwijsassistent. 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
OOP 4
Arbeidsvoorwaarden
Inschaling conform Generiek Functiehuis van Innoord en de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden van Innoord.

Over De IJdoornschool

Naam school
Adres
Alkmaarstraat 14 , 1024TT Amsterdam Noord-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier, Speciaal
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Mevr. Mirjam Bremer
Omschrijving
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen.
Innoord, voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Noord, is voortgekomen uit het stadsdeel Amsterdam-Noord. Tot 2008 lag het schoolbestuur van de openbare basisscholen in Amsterdam-Noord in handen van het stadsdeel. Het jaar ervoor had de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord besloten om het basisonderwijs te verzelfstandigen in de vorm van een bestuurscommissie. Daarom werd vanaf 1 januari 2008 de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbare scholen wordt verzorgd. Door de oprichting van een aparte stichting op 30 december 2010 heeft het schoolbestuur een onafhankelijkere positie gekregen. Vanaf 2 juni 2017 zijn we verder gegaan onder de naam Innoord.

De stichting is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) zijn lid van deze federatie.

Visie
Ieder kind heeft een talent en e`lk talent is even belangrijk. Ongeacht afkomst, cultuur, IQ, opvoeding of geloof. Het is de kunst dat talent te vinden en tot bloei te laten komen. En dat talent te versterken. Dat schept zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfbewustzijn. En dat positieve zelfbeeld zorgt later voor actieve wereldburgers die volwaardig meedoen in de maatschappij.

Missie
De toekomst voorbereiden op onze leerlingen. Dit klinkt misschien wat vreemd, maar het is vooral een statement. We willen ermee zeggen dat we met ons onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomt. Kinderen zijn de toekomst.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Vragen?
Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar onze directeur Mirjam Bremer of adjunct-directeur Sanne Vernet via directie.ijdoornschool@innoord.nl. En vergeet niet om op onze website te kijken: https://ijdoornschool.nl/

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.