Vacatures bij De Botteloef

Over De Botteloef

Hij staat er al sinds 1974: basisschool De Botteloef. Op een smalle groenstrook in het noordelijke deel van de Banne. Een school die zich sterk ontwikkelt en waar kinderen met plezier naar school gaan. Op De Botteloef gebeurt veel, maar de school is er op de eerste plaats voor goed onderwijs.

Goed onderwijs?
Kinderen willen leren en graag worden uitgedaagd. Aan De Botteloef de taak om hieraan tegemoet te komen en alle leerlingen een kans te geven zich breed te ontwikkelen. 
Verantwoord onderwijs vraagt om een visie op opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Het is de plicht van de school hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Leerlingen moeten op school presteren. Daarbij accepteert De Botteloef dat prestaties voor elke leerling verschillend zijn. Binnen de onderwijsstructuur van de school wordt dan ook rekening gehouden met de onderlinge verschillen en de talenten van leerlingen.

Op De Botteloef:
  • zijn leerkrachten belangrijker dan lesmethoden.
  • worden onderlinge verschillen tussen leerlingen geaccepteerd.
  • gelooft het onderwijsteam in ontwikkeling en talenten van kinderen.
  • denken directie en leerkrachten dat leren meer is dan alleen presteren.

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.