Vacatures bij Cygnus Gymnasium

Over Cygnus Gymnasium

De school
Het Cygnus Gymnasium is een jonge, eigenzinnige, goed presterende school met ongeveer 830 leerlingen, die midden in de samenleving staat. Ons gebouw, een monumentaal pand uit de vijftiger jaren, bevindt zich aan de Wibautstraat in Amsterdam.
We bieden uitdagend onderwijs, onze examenresultaten zijn uitstekend, de sfeer is goed en we zijn heel actief, zowel binnen als buiten de school. Er bestaat een laagdrempelige en goede relatie tussen leerlingen en docenten en onze Cygnianen hebben veel te kiezen: in de lessen, in vakoverstijgende projecten, in keuzemodules en tijdens buitenschoolse activiteiten. We werken vanuit een elektronische leeromgeving, iedere leerling beschikt over een laptop en docenten werken met een smartscreen.
 
Structuur
Op dit moment heroriënteert de school zich op een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur. Tevens herijken we de onderwijsvisie voor de komende jaren. In de nieuwe organisatiestructuur is voorzien in een driehoofdige directie, bestaande uit een eindverantwoordelijke rector en twee conrectoren. Daarnaast experimenteren we binnen deze vorm vanaf komend schooljaar met leerjaarcoördinatoren.
 
Opdracht
Het Cygnus richt komend jaar nadrukkelijker zijn pijlen op het onderwijs van de toekomst. We formuleren nieuwe uitgangspunten voor lesinhoud en roosterbreedte. Hierdoor wordt het mogelijk onze getalenteerde leerlingen extra uitdaging op individueel niveau te bieden en meer ruimte en rust voor docenten te creëren. Dit past bij onze visie op de zelfstandige leerling die zich bewust is van zijn eigen rol in het leerproces.
 
Een tweede belangrijke verandering betreft de organisatie(cultuur) van de school. Veranderingen in de professionele organisatiecultuur, met als steekwoorden eigenaarschap en verantwoordelijkheid, dienen verder vorm te krijgen. Daarnaast verdient de verbetering van de organisatie aandacht: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden willen we verhelderen en goed beleggen.

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.