Docent NT2 - ISK

Metzo College
25-04-2023
Parttime of fulltime
25-06-2023
fte in overleg
In overleg
Tijdelijk
Onbekend
Pabo

Vacature omschrijving

Het Metzo College is een vmbo-school waar de leerwegen basis, kader en theoretisch worden aangeboden. Wij geloven in de kracht en het zelfstandig vermogen van onze leerlingen en medewerkers en werken vanuit de volgende waarden: optimisme (ik kan), autonomie (ik kies), betrouwbaar handelen (ik & jij) en ontwikkelingsgericht handelen (ik ben).
 
De ISK Doetinchem is een onderdeel van het Metzo College. Ten behoeve van onze ISK-afdeling zijn we op zoek naar een:
 
Docent NT2 / ISK (fte in overleg)

ISK Doetinchem
De internationale schakelklas (ISK) is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die nieuw in Nederland zijn. Deze leerlingen zijn afkomstig uit alle delen van de wereld en zijn om verschillende redenen in Nederland gekomen. Zij worden aangemeld bij de ISK om voornamelijk de Nederlandse taal te leren, zodat zij zich goed in de Nederlandse omgeving kunnen redden en contacten kunnen leggen. De ISK is ter voorbereiding op het vervolgonderwijs en gericht op het kennen van de Nederlandse cultuur.
 
Leerlingen op de ISK krijgen voor namelijk de Nederlandse taal, maar krijgen ook vakken zoals burgerschap, rekenen en sport. Wanneer een leerling de Nederlandse taal voldoende beheerst, stroomt een leerling door naar het regulier onderwijs op een passend niveau.
 
Op dit moment groeit de ISK Doetinchem sterk in verband met de toenemende vluchtelingenstroom. De ISK kent op dit moment ┬▒200 leerlingen. Er zijn ┬▒30 medewerkers werkzaam bij de ISK die zich met veel passie inzetten bij de ISK.
 
Kom jij ons team versterken?
 
Wat ga je doen?
De ISK-leerlingen hebben allemaal hun eigen verhaal en de verschillen kunnen daardoor groot zijn. Differentiatie in de klas is daarom erg belangrijk. Als docent geef jij les aan leerlingen gericht op het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Naast de lessen Nederlands worden ook de vakken burgerschap, rekenen, m&o en beeldende vorming  aangeboden. Afhankelijk van jouw ervaring kun je hier ook op ingezet worden.
 

Functie-eisen

Wie ben jij?
Je bent een enthousiaste docent met een afgeronde pabo-opleiding of een relevante lesbevoegdheid voor het VO. Je kunt geïndividualiseerd werken en het overzicht van de hele groep bewaren door een goed klassenmanagement. Je hebt affiniteit met de doelgroep en bent in staat om persoonlijke begeleiding te bieden. Van jou als docent is het belangrijk dat je flexibel bent en goed kan improviseren.
 
Pabo

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?
Wij bieden een tijdelijke aanstelling tot en met 31 juli 2024 op basis van een payroll overeenkomst via Randstad payroll met kans op verlenging bij wederzijdse tevredenheid en voldoende formatie.
Het aantal fte is in overleg, waarbij we een minimum van 0,4 fte aanhouden. De functie docent wordt gewaardeerd in schaal LB van de cao vo. Daarnaast heb je recht op de arbeidsvoorwaarden zoals in de cao Voortgezet Onderwijs beschreven staan, zoals:
  • 8% vakantiegeld
  • 8,33% eindejaarsuitkering
  • Levensfasebewust personeelsbeleid
Tot slot, je bouwt payroll pensioen op via Flexsecurity. 
 

Metzo College

Onderdeel van: Achterhoek VO - Doetinchem
Voortgezet onderwijs
Regulier / Algemeen
1.200 Leerlingen
Ontdek jouw kracht! Dat is waar het Metzo College met de leerlingen aan werkt en dat doen zij veelal zelfstandig en als het kan buiten de school. Leren, dat moet je passen. Op het Metzo College leer je uit boeken en door zelf te bedenken, te proberen en te doen, want: doen is leren en leren is doen!
Op het Metzo College kun je uit drie leerwegen kiezen: vmbo Basisberoepsgerichte Leerweg (BL), vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) en vmbo Theoretische Leerweg (mavo). In de bovenbouw van BL en KL heb je een keuze gemaakt uit een van de zes profielen, waar de leerlingen examen in gaan doen.
* Bouwen, Wonen & Interieur
* Dienstverlening & Producten
* Produceren, Installeren & Energie
* Economie & Ondernemen
* Horeca, Bakkerij & Recreatie
* Zorg & Welzijn
Tijdens stages en meeloopdagen, buitenschoolse activiteiten, excursies en projecten ervaren leerlingen, wat hen raakt en welke kant zij op willen. Ze worden hierin intensief begeleid door de mentor en andere docenten. We noemen dit loopbaan oriëntatie (LOB).
Wij geloven in het zelfstandig handelen van de leerling. Wij stimuleren onze leerlingen hun kracht te ontdekken en ontwikkelen door ervaringen op te doen en keuzes te maken. We moedigen hen aan van hun kracht hun toekomst te maken. We helpen de leerling uit te groeien tot een zelfverzekerd en zelfstandig persoon, die na de opleiding klaar is om verder te gaan met een loopbaan of vervolgopleiding.
De filosofie van het Metzo College geldt voor de gehele school, voor leerling, medewerker en student en is herkenbaar in de volgende kernwoorden:
* Autonomie = ik kies 
* Ontwikkelingsgericht = ik ben
* Optimisme = ik kan
* Vertrouwen= ik & jij

Adresgegevens

Maria Montessoristraat 5
7008 AC Doetinchem
Gelderland, Netherlands
Route plannen