08-02-2024
Fulltime
24-03-2024
0,8-1,0 fte
Uiterlijk 1 september 2024
Onbekend
Schaal 14
Overige

Vacature omschrijving

Het Kompaan College is op zoek naar een krachtige directeur, die zich samen met het team met veel enthousiasme inzet voor de ontwikkeling van onze vmbo-leerlingen.
 
daadkrachtige samenwerker | transparante communicator | bevlogen leider
 
Organisatie
Het Kompaan College biedt beroepsgericht onderwijs aan, op het niveau van vmbo basis-, kader- en gemengde theoretische leerweg (onze mavo XL). Vanuit twee kleinschalige locaties bieden we onze leerlingen maatwerk. We geven ze persoonlijke aandacht en begeleiden ze bij het leren maken van hun eigen keuzes.
 
Het Kompaan College is voortdurend in ontwikkeling. Een dynamische jonge organisatie waar persoonlijke ontwikkeling voor leerlingen, maar zeker ook voor medewerkers een belangrijke plaats inneemt. Medewerkers zijn flexibel, durven te groeien en ontwikkelen (zichzelf) met plezier. Samenwerken en samen leren vinden we hierbij erg belangrijk!
Ons onderwijs helpt leerlingen zich voor te bereiden op het leven en het werken in een complexe samenleving, die hoge eisen stelt aan het deelnemen in allerlei sociale verbanden en levenslang leren. Onze medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Wij bieden de best mogelijke werkomgeving voor mensen die onze passie voor onderwijs aan vmbo-leerlingen delen. Samen bieden wij onze leerlingen onderwijs dat gericht is op een mooie toekomst.

Wij gaan ervan uit dat een betekenisvolle leeromgeving onze leerlingen echt motiveert om te leren. Door in de lessen leerlingen zoveel mogelijk te laten doen en te werken met actieve leermethodes zorgen we ervoor dat de leerlingen gemotiveerd en actief aan de slag zijn met de leerstof en daar zelf betekenis aan kunnen geven. Wij zijn gericht op het versterken van de leervaardigheden en de leerhouding van leerlingen. Daarbij gaan we ervan uit dat, wanneer het voor leerlingen duidelijk zichtbaar is wat zij hebben geleerd, dit stimuleert om zelf hun prestaties nog meer te verbeteren (en/of te leren van feedback).
 
Onze missie
Leren door doen is onze aanpak. Op het Kompaan College leren we binnen én buiten de school. We
werken daarom samen met bedrijven in onze omgeving. De omgeving is dus eigenlijk de school. Hierdoor leren leerlingen voor beroepen van de toekomst en is het onderwijs tegelijkertijd aangesloten bij de belevingswereld van onze leerlingen. Leerlingen leren in een inspirerende leeromgeving met een toekomstgerichte uitstraling. Een leeromgeving waar de vakmensen van de toekomst worden opgeleid, waar de leerlingen én de regio samen trots op zijn. Een vmbo-school om trots op te zijn, een school waarin je leert om trots op jezelf te zijn.
 
Stichting Achterhoek VO
Het Kompaan College maakt samen met 16 andere scholen deel uit van Achterhoek VO.
De directeur van Kompaan College legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting.
Je bent lid van de directieraad van Achterhoek VO en levert daarin een bijdrage aan de totstandkoming van strategisch beleid van de stichting. Je beheert een majeur beleidsonderwerp.
 
De afgelopen jaren zijn de leerlingaantallen gedaald. De komende 10 jaar verwachten wij binnen de stichting een verdere daling met naar verwachting 20%. In combinatie met het lerarentekort plaatst dit Achterhoek VO voor serieuze uitdagingen. Dit vraagt op onderdelen verdere samenwerking tussen onze scholen.
                 
Jouw uitdaging
Het Kompaan College is een jonge, dynamische organisatie in ontwikkeling. De verhuizing naar de nieuwbouw in Zutphen is achter de rug en de oplevering van de nieuwbouw in Vorden staat gepland voor januari 2025. We zoeken een gepassioneerde directeur met een warme, empathische persoonlijkheid die samen met medewerkers, leerlingen en ouders, daadkrachtig vorm kan geven aan de volgende fase in onze organisatie.
 
Samen met twee locatieleiders, de onderwijskundig leider en de facilitair beheerder vorm je de schoolleiding. De schoolleiding geeft richting aan een team van bevlogen collega’s die samen het onderwijs voor onze leerlingen vormgeven. Eén van de prioriteiten is het implementeren van het vernieuwde schoolplan waaraan we de afgelopen maanden hard hebben gewerkt. Het doorontwikkelen van de professionele cultuur van onze school, waarin het gesprek over de afspraken en de kwaliteit blijvend wordt gevoerd, is daarbij een aandachtspunt. Daarnaast is belangrijk dat in gezamenlijkheid, structureel wordt gewerkt aan zowel de pedagogiek als aan ‘leren door doen’ als de activerende didactiek.
 
Op daadkrachtige en inspirerende wijze weet je een klimaat te scheppen waarin iedere leerling en iedere medewerker goed wordt begeleid, vertrouwen krijgt en zich gezien en gewaardeerd voelt. Er is aandacht voor alle medewerkers met hun specifieke kwaliteiten en ontwikkelpunten. Met gevoel voor het verleden van de organisatie breng je bij elkaar wat hetzelfde zou moeten zijn en koester je de verschillen die reëel en functioneel zijn.
De koers van onze school vraagt om:
 • Rust en focus op organisatorisch gebied, koers houden en tegelijkertijd implementeren van het vernieuwde schoolplan;
 • Aandacht voor een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich geborgen voelt en waarin het welzijn en welbevinden van zowel leerlingen als medewerkers centraal staat;
 • Aandacht voor eenheid van handelen van medewerkers en eenheid van leiding, kortom eenheid binnen het Kompaan College;
 • Doorontwikkeling van de professionele cultuur waarin we het goede gesprek met elkaar blijven voeren en het geven en krijgen van feedback vanzelfsprekend is;
 • Steunen van docenten om pedagogisch en didactisch het beste uit zichzelf te kunnen halen, teneinde de kwaliteit van het onderwijs aan alle leerlingen te optimaliseren;
 • Een heldere invulling van taken, verantwoordelijkheden en resultaten;
 • Samenwerking met externe partijen in de regio zoals bedrijven, aanpalende scholen en andere onderwijsinstellingen, gemeenten, etc.
 
Samen met het team dient deze koers voorgeleefd, geoperationaliseerd en bestendigd te worden.

Functie-eisen

Als directeur ben je een krachtige ambassadeur van onze school. Dat betekent o.a. dat je zichtbaar bent op beide locaties en de school bij belanghebbenden vertegenwoordigt. Je bent betrokken, makkelijk benaderbaar en actief op zoek naar contact met medewerkers, leerlingen en ouders. Je bent enthousiast en energiek en hebt een warme, empathische persoonlijkheid.
 
Als natuurlijk en bevlogen leider ga je uit van vertrouwen, geef je medewerkers ruimte, maar mag je ook rekenen op het afleggen van verantwoording. Medewerkers voelen zich in al hun verscheidenheid door jou gezien en gesteund en worden zo veel mogelijk ingezet op hun kwaliteiten. Van nature ben je op samenwerking gericht en stuur je op samenwerking en verbinding in de organisatie. Je vindt het belangrijk om waardering uit te spreken voor wat goed gaat en om plezier in het werk te stimuleren.  
 
Je betrekt verschillende partijen actief bij besluitvorming. Je luistert en verbindt zowel interne als externe partijen maar als de situatie daarom vraagt, pak je door en ben je daadkrachtig en besluitvaardig. Je stelt prioriteiten en weet keuzes te maken. Je bent transparant in je handelen en over genomen besluiten communiceer je helder en duidelijk.
 
Tot slot is het belangrijk dat je onderwijskundig sterk bent en dat je hart bij de vmbo-leerling ligt. Je zet je met passie in om samen met het team van medewerkers het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. En je bent in staat de visie van onze school uit te dragen en medewerkers en de omgeving mee te nemen in die richting.  
 
Uit jouw curriculum vitae en motivatiebrief blijkt dat je beschikt over het volgende:

 • Onderwijskundige bagage;
 • Inlevingsvermogen in en waardering voor de doelgroep, leerlingen van het vmbo;
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in een (complexe) schoolorganisatie;
 • Ervaring als netwerker, het vermogen om buiten de context van de school te kunnen kijken. Vaardig in het aangaan en onderhouden van contacten met belanghebbenden in de regio en in staat stakeholders duurzaam te betrekken bij de school;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, waarbij transparant nemen van en communiceren over besluiten een belangrijk onderdeel is; 
 • Een goede balans tussen onderwijskundige visie en financiële en bedrijfsvoeringsprocessen;
 • Verbindende kwaliteiten, in staat om samen te werken vanuit vertrouwen, kunnen ontschotten;
 • Het vermogen om te reflecteren op je eigen handelen, je rol, invloed en gedrag;
 • HBO werk- en denkniveau.
 
In gesprek met jou wordt duidelijk dat je beschikt over de volgende kwaliteiten:
 • Natuurlijk leiderschap: Je geeft op een natuurlijke manier leiding aan de school en bent daarbij gericht op een dynamische interactie tussen de medewerkers en jezelf. Je geeft en ontvangt graag feedback. Je bent toegankelijk en makkelijk benaderbaar, stimuleert het leerproces van medewerkers, gaat uit van vertrouwen en geeft ruimte. Tegelijkertijd bevorder je de verantwoordelijkheid, het eigenaarschap en de zelfstandigheid. Je ziet en steunt medewerkers, bent betrokken bij hun werk en zet ze in op hun kwaliteiten.  
 • Transparante communicatie: Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, waarbij je een heldere boodschap afgeeft en actief luistert naar de ander. Je communiceert helder over genomen besluiten en je houdt je aan gemaakte afspraken. Je hebt oprechte interesse in de ander en beschikt over aantoonbaar zelfreflectief vermogen.
 • Professionaliteit: Je stimuleert de ontwikkeling van een professionele en lerende organisatie, met een heldere invulling van taken, verantwoordelijkheden en resultaten. Schoolleiding en medewerkers werken samen aan een professionele cultuur waarin kwaliteit voorop staat en professionele ruimte samengaat met professionele discipline. We spreken elkaar aan op inhoud en gedrag en leren van en met elkaar. 
 • Strategisch vermogen: Je brengt rust en focus op organisatorisch gebied en houdt de organisatie op koers. Tegelijkertijd ben je in staat om het nieuwe schoolplan in gezamenlijkheid te implementeren en medewerkers te betrekken bij de ontwikkelingen. Je hebt gevoel voor het verleden van de organisatie, bent in staat bij elkaar te brengen wat hetzelfde zou moeten zijn en koestert de verschillen die reëel en functioneel zijn.

De functie van directeur is opgenomen in het functieboek van Achterhoek VO. De functiebeschrijving kun je hier downloaden.

Sollicitatieprocedure

Ben jij een daadkrachtige samenwerker die graag bijdraagt aan de ontwikkeling van onze vmbo-leerlingen? Lees jij in dit profiel een mooie uitdaging die bij jou past? Je kunt jouw sollicitatie tot uiterlijk 24 maart 2024 uploaden via de vacaturepagina op de website van Beteor, www.beteor.nl.
 
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op: 17 april, 6 mei en 15 mei 2024.
Een assessment maakt deel uit van de procedure en is gepland op: 21 mei 2024. 
 
Meer weten
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van onze school www.kompaancollege.nl en van het bestuur www.achterhoekvo.nl.
 
Of neem voor aanvullende informatie over de procedure contact op met Miriam Valk-Koenders van Beteor, tel.: 06-20748448, e-mail miriam.koenders@beteor.nl.
 


Voortgezet onderwijs
Regulier / Algemeen, Dalton, Praktijkonderwijs
Samenwerking
13.976 Leerlingen
Achterhoek VO is het bestuur van zeventien scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen bieden samen alle onderwijsniveaus op vierentwintig locaties.

De scholen van Achterhoek VO kiezen zelf welk onderwijs het beste bij hun leerlingen en hun omgeving past. De ruimte en vrijheid die scholen hebben, betekent dat zij onderling verschillen. Dat is precies wat we willen.

Die ruimte en vrijheid gaat hand in hand met samenwerken. Samen zorgen we voor een compacte en krachtige ondersteuning voor alle scholen. We maken gezamenlijk beleid en helpen elkaar. Hierdoor kunnen onze medewerkers doen waar ze goed in zijn: een waardevolle bijdrage leveren aan goed onderwijs.

Adresgegevens

Holterweg 119
7000 AK Doetinchem
Gelderland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Heb je interesse in deze vacature?

Sluitingsdatum: 24 maart 2024
Solliciteer

Meer vacatures van Achterhoek VO

Bezig met zoeken van vergelijkbare vacatures...

Solliciteren