GESLOTEN

Coördinator Stagebegeleiding

16-05-2023
Parttime of fulltime
01-06-2023
0,8 - 1 FTE
1-8-2023
Tijdelijk met uitzicht op vast
Ja
Overige

Vacature omschrijving

Ben jij de gedreven persoon die zich met hart en ziel wil inzetten voor leerlingen binnen het praktijkonderwijs?
Dan komen wij graag met jou in contact. 

Werkzaamheden stagecoördinator
 • Aansturen van de stagebegeleider, zorgdragen voor een taakverdeling en het coördineren van de werkzaamheden van het stagebureau;
 • Het afstemmen van de wensen van de branches (vakdocenten moeten op de hoogte zijn van de arbeidspraktijk) naar het praktijkonderwijs en omgekeerd (inhoud, begeleiding);
 • Zorgen dat de vakdocenten op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de verschillende branches;
 • Coördineren samenwerking tussen bedrijven en de docenten van de praktijkvakken;
 • Vanuit de vraag van de bedrijfsorganisaties naar licht- en ongeschoolde arbeid voorstellen doen over een scholingsaanbod op school (afstemming vinden in vraag en aanbod);
 • Scholingsmogelijkheden zoeken (binnen en buiten het praktijkonderwijs) voor praktijkschoolleerlingen die binnen een beroepenveld specifieke vaardigheden moeten leren om hun (tijdelijke) arbeidsovereenkomst te kunnen continueren;
 • De doelgroep van het praktijkonderwijs introduceren bij het (lokale) bedrijfsleven;
 • Het opzetten van een netwerk en overleg voeren met de participanten binnen dat netwerk;
 • Zorgen voor de agenda en het voorzitten van het jaarlijks netwerkoverleg (hierin zitten vanuit gemeenten de klantmanagers), een afgevaardigde van Solidez, netwerk coördinator Pro/VSO, teamleider en stagebegeleiders);
 • Ontwikkelingen in de arbeidssituatie signaleren en doorvertalen naar beleidsvoorstellen binnen en buiten de school;
 • Verantwoordelijkheid voor de uitvoering en coördinatie van sector oriëntatie klas 2;
 • Het opzetten en uitvoeren van  het nazorgtraject;
 • Het invoeren en analyseren van de gegevens m.b.t. uitstroommonitor;
 • Het begeleiden van stageleerlingen op hun werkplek. 
Verantwoordelijkheden
De stagecoördinator  is verantwoording schuldig aan de teamleider voor wat betreft de voortgang en uitvoering van de stagebegeleiding en aan de locatiedirecteur voor wat betreft het stagebeleid, nazorgtraject en uitstroomcijfers.
 
Kennis en vaardigheden 
 • Kennis van de specifieke kenmerken en eigenschappen van de doelgroep van het praktijkonderwijs;
 • Inhoudelijke kennis hebben van de mogelijkheden van het praktijkonderwijs;
 • Kennis van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor leerlingen van het praktijkonderwijs;
 • Kennis van de sociale kaart van de regio in relatie tot bemiddeling naar arbeid voor deze specifieke doelgroep;
 • Kennis van de verschillende bedrijfsorganisaties;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Ervaren in stagebegeleiding;
 • Ervaren in de bemiddeling naar arbeid van leerlingen in het praktijkonderwijs;
 • Ervaren in het opbouwen van contacten met bedrijven en andere instellingen;
 • Sociale vaardig,  kan contacten leggen en onderhouden op diverse niveaus in bedrijven, binnen netwerk en op de onderwijslocatie;
 • Kan een netwerk opbouwen en onderhouden;
 • Kan onderhandelen;
 • Diverse belangen onderkennen in een situatie;
 • Zoeken naar win-win oplossingen;
 • Kan zich in de situatie van de ander verplaatsen;
 • Beheerst vaardigheden voor het voeren van diverse typen gesprekken;
 • Kan mondeling en schriftelijk helder formuleren en beleidsvoorstellen schrijven;
 • Kan signalen vanuit het werkveld adequaat terugkoppelen naar school en andere instanties;
 • Neemt initiatieven om in het verlengde van deze terugkoppelingen bedrijfsorganisaties te benaderen, contacten verder uit te bouwen om vervolgens tot afspraken te komen;
 • Kan probleem oplossen;
 • Kan planmatig en resultaatgericht werken.

Functie-eisen

Kennis en vaardigheden

 • Kennis van de specifieke kenmerken en eigenschappen van de doelgroep van het praktijkonderwijs;
 • Inhoudelijke kennis hebben van de mogelijkheden van het praktijkonderwijs;
 • Kennis van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor leerlingen van het praktijkonderwijs;
 • Kennis van de sociale kaart van de regio in relatie tot bemiddeling naar arbeid voor deze specifieke doelgroep;kennis van de verschillende bedrijfsorganisaties;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Ervaring in stagebegeleiding;
 • Ervaring in de bemiddeling naar arbeid van leerlingen in het praktijkonderwijs;
 • Ervarinng in het opbouwen van contacten met bedrijven en andere instellingen;
 • Sociale vaardig,  kan contacten leggen en onderhouden op diverse niveaus in bedrijven, binnen netwerk en op de onderwijslocatie;
 • Kan een netwerk opbouwen en onderhouden;
 • Kan onderhandelen;
 • Diverse belangen onderkennen in een situatie;
 • Zoeken naar win-win oplossingen;
 • Zich in de situatie van de ander verplaatsen;
 • Beheerst vaardigheden voor het voeren van diverse typen gesprekken;
 • Kan mondeling en schriftelijk helder formuleren en beleidsvoorstellen schrijven;
 • Kan signalen vanuit het werkveld adequaat terugkoppelen naar school en andere instanties;
 • Neemt initiatieven om in het verlengde van deze terugkoppelingen bedrijfsorganisaties te benaderen, contacten verder uit te bouwen om vervolgens tot afspraken te komen;
 • Kan probleem oplossen;
 • Kan planmatig en resultaatgericht werken.
Voor deze functie is het een must om te beschikken over eigen vervoer.

Arbeidsvoorwaarden

Je komt op onze school in een heel fijn en collegiaal team waarin de leerling centraal staat. 
Het gaat om een aanstelling voor de duur van één jaar (1 augustus 2023 t/m 31 juli 2024) met uitzicht op een vast contract.

De functie wordt gehonoreerd conform de cao-vo in functieschaal 10. Daarnaast hanteren we ook vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering. We hebben naast de Cao-regelingen een uitgebreide werkkostenregeling en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. We hechten grote waarde aan persoonlijke ontwikkeling en willen initiatieven daarin graag ondersteunen.
 

Sollicitatieprocedure

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Charl Pes, Teamleider PRO: tel: 0317-466590 of cpes@pantarijn.nl  

Graag ontvangen wij uiterlijk 9 juni je motivatiebrief en cv via de knop solliciteren. 

De gesprekken worden gevoerd in de week van 19 juni. 
 


Voortgezet onderwijs
Overige
Openbaar
PANTARIJN PRAKTIJKONDERWIJS
De afdeling Praktijkonderwijs van onze VMBO/PRO locatie telt 120 leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Het doel van het Praktijkonderwijs is de leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige leer-, woon- en werkomgeving. Centraal hierbij staat toeleiding naar werk.

Adresgegevens

Hollandseweg 9
6706 kn Wageningen
Gelderland, Nederland
Route plannen

Heb je interesse in deze vacature?

Sluitingsdatum: 01 juni 2023
Solliciteer

Meer vacatures van Pantarijn - locatie MHV

Bezig met zoeken van vergelijkbare vacatures...

Solliciteren