Onderstaande vacature wordt u aangeboden door MeesterBaan

Vacature Adviseur passend onderwijs in Amsterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Adviseur passend onderwijs 
Datum online
2022-05-12 12-5-2022
Sluitingsdatum
1-7-2022
Met ingang van
01-09-2022
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,4
Omschrijving
De BOVO Federatie Eenpitters Amsterdam is een federatie van 11 samenwerkende Amsterdamse basisscholen. Deze basisscholen hebben elk een eigen bestuur, maar werken op directieniveau samen. Ook werken de IB-ers samen binnen het IB-netwerk.   
 
Wegens pensionering ontstaat er per 1 september 2022 een vacature voor een Adviseur Passend Onderwijs (APO). Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met ambitie om zijn/ haar expertise in te zetten ter ondersteuning van onze IB-ers en een gezicht wordt richting het samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV) en andere samenwerkingspartners (o.a. jeugdhulp). 
 
Werkdomeinen 
 • Begeleiding- en expertise bij complexe casuïstiek op het gebied van passend onderwijs t.b.v. de scholen 
 • Leidinggeven aan ons bovenschools IB-netwerk en zorgen voor deskundigheidsbevordering 
 • In verbinding staan met het SWV en andere organisaties in het sociaal domein en de rol van de APO.  
 • Kwaliteitsadviseur van de BOVO scholen 
   
Begeleidings-  expertisefunctie t.b.v. de scholen 
De APO ondersteunt op verzoek van de school passend onderwijstrajecten/ vraagstukken, waarbij zijn/ haar expertise kan worden ingezet op leerling-, leerkracht- en/of IB-niveau (casusbegeleiding).  
 
Hij of zij ondersteunt de toeleiding tot SBO/ SO en levert een bijdrage in het ondersteuningsteam van de school. Daarnaast heeft de APO inzicht in de onderwijsorganisatie van de verschillende BOVO-scholen en de ondersteuningsmogelijkheden met oog voor de verschillen die er tussen de scholen bestaan en inzicht in de BOVO-scholen aanwezige expertise op het gebied van passend onderwijs. 
 
De APO: 
- wordt ingezet bij de screening van dyslexie aanvragen in het kader van de poortwachter die het SWV van de gemeente toegewezen heeft gekregen;   
- is betrokken bij de begeleiding van de trajecten die leiden tot een TLV-aanvraag voor SBO en SO en screent de aanvraag in overleg met de IB-er (nieuwe aanvraagprocedure); 
- wordt ingezet bij complexere casuïstiek op schoolniveau; 
- wordt ingezet bij de begrotings- en verantwoordingscyclus op bovenschools- en schoolniveau. Daarbij is ervaring met het inzetten van de middelen voor passend onderwijs een pré. 
 
De APO is actief binnen alle scholen door onder andere een gesprekkencyclus te hanteren met de directeuren en IB-er zodat je invulling kan geven aan een “signaalfunctie”, waarbij je gesignaleerde knelpunten in kaart brengt en proactief optreedt in overleg met de directeur en ib-er van betreffende school.  
 
Organiseren IB-netwerk en deskundigheidsbevordering IB-ers 
 
De APO organiseert vijf tot zeven keer per jaar in samenwerking met wisselende IB-ers het IB-netwerk van de BOVO-scholen inclusief een of twee studiebijeenkomsten. Je stelt de agenda op en zit de bijeenkomsten van het netwerk voor. Een van de directeuren uit de taakgroep passend onderwijs is periodiek aanwezig bij bijeenkomsten van het IB- netwerk en er is jaarlijks gezamenlijk overleg tussen directeuren en IB-ers van de federatie. 
 
De APO maakt startende IB-ers wegwijs en koppelt deze aan een maatje (andere IB-er) uit het netwerk. 
 
Jaarlijks actualiseer je het jaarplan “Organisatie ondersteuningstoewijzing Eenpitters Zuid-Centrum” en leg je dat na bespreking met de taakgroep voor aan de IB-ers en de directeuren. Onderdeel van het jaarplan is de gezamenlijke deskundigheidsbevordering in het kader van de ontwikkelingen van Passend Onderwijs. Als daar externe expertise voor nodig is, kan dat in het plan worden opgenomen. 
 
In verbinding met SWV Amsterdam-Diemen en andere organisaties in het sociaal domein  
 
De APO participeert actief in de gremia van het samenwerkingsverband en weet het ’eenpittergeluid’ te laten horen. De APO is het gezicht van de 'eenpitters’ en koppelt proactief de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs & jeugdzorg terug naar IB-ers én directeuren”, zoals “wijkgericht werken” en “specifieke projecten”.  
 
Het landelijke en gemeentelijke beleid Passend Onderwijs vertaalt de APO naar de BOVO-scholen. 
 
De APO is namens de BOVO-scholen het eerste aanspreekpunt voor het SWV en participeert aan relevante taak- en ontwikkelwerkgroepen.  
 
Kwaliteitsadviseur  
 
De APO informeert en adviseert de directeuren op het gebied van onderwijskwaliteit. Hierbij onderzoekt en volgt hij/zij nieuwe tendensen en actualiteiten in relatie tot de kernwaarden van de verschillende scholen. Daartoe voert de APO overleg met relevante instanties en organisaties over onderwijskwaliteit vraagstukken.  
De APO heeft theoretische kennis op het gebied van onderwijskwaliteit en onderwijsprocessen. Met vaardigheid in het overzien, analyseren en (proactief) oplossen van problematiek op het gebied van onderwijskwaliteit.

Eisen

Functie-eisen
Functie-eisen

De APO: 
 • komt uit het (speciaal) onderwijsveld en heeft ruime ervaring als IB-er en/of zorgcoördinator; 
 • heeft bij voorkeur een Master Educational Needs  
 • heeft affiniteit met onderwijsbeleid en is in staat proactief informatie vanuit het SWV, de landelijke en lokale overheid te vertalen naar de passend onderwijspraktijk van onze scholen; 
 • zorgt ervoor op de hoogte te zijn van de inhoud van het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen en weet de afspraken tussen de Amsterdamse besturen te vertalen naar de BOVO-scholen; 
 • beschikt over coachende vaardigheden om IB-ers te versterken in hun professionele handelen;  
 • is zelfstandig, inspirerend, onderzoekend, proactief; 
 • heeft een actief netwerk buiten de scholen; 
 • is vaardig in het omgaan met verschillende belangen; 
 • is vaardig in het creëren van draagvlak; 
 • is vaardig in het overtuigen van anderen en omgaan met conflicten. 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
OOP 11
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden en werkgeverschap  
 
De APO komt in dienst bij de samenwerkende basisscholen van de Federatie Eenpitters Amsterdam. 
Er zijn flexibele werkplekken beschikbaar op de BOVO-scholen volgens een voor afgesproken rooster. De functie is beschreven en gewaardeerd in een OOP 11 functie.  
 
In het overleg met de taakgroep Passend Onderwijs (vier directeuren) wordt periodiek de inzet van en met de APO besproken. De APO houdt een overzicht bij van de bovenschoolse inzet en de (gevraagde) inzet op schoolniveau. Met een vertegenwoordiging van de taakgroep vindt in het kader van de gesprekkencyclus het gesprek plaats. 

Over Cornelis Vrijschool

Naam school
Adres
v.d. Veldestraat 3 , 1071CW Amsterdam Noord-Holland
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Mevr. Lugthart
Omschrijving
De Cornelis Vrijschool is een buurtschool met het daarbij horende buurtkarakter. Kleinschalig en vertrouwd; samen staan we voor kwaliteit en ontwikkeling. 
Bijzonderheden
Met hoofd, hart en handen leren: het is een kunst op zich. Het gedachtegoed waar Cornelis Vrij deze school ruim 120 jaar geleden mee begon, dragen wij iedere dag uit. Het is niet iets dat we doen, het is wie we zijn. Dat nemen we mee in iedere keuze en dat ervaar je. In het hoogwaardige, eigentijdse onderwijs dat we bieden. In de creatieve kijk op de wereld om ons heen en in de aandacht voor het individu. We zijn trots op een rijke geschiedenis waarmee we aan de toekomst bouwen. De toekomst van ónze kinderen: van ouders en leerkrachten, want samen willen wij het beste voor hen. Met een gedreven team van leerkrachten, vakdocenten en co-teachers creëren we een fijne plek.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Procedure 

Stuur uw motivatie en c.v. uiterlijk voor 4 juni 2022 naar federatie-eenpitters@oog.nl t.a.v. Aart Jan Huizing. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 13 juni 2022. 
 
De gesprekken worden gevoerd door 2 directeuren, een IB-er en de bestuursondersteuner van de federatie. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Copyright 2022 MeesterBaan - https://www.meesterbaan.nl