Onderstaande vacature wordt u aangeboden door MeesterBaan

Vacature Tyltylschool - locatiedirecteur SO in Rotterdam

Onderwijs

Over Tyltylschool 

Naam school
Adres
Kromme Zandweg 65, 3084NE Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Tyltylschool - locatiedirecteur SO 
Plaatsingsdatum
16-4-2020
Sluitingsdatum
19-7-2020
FTE
1fte
Omschrijving
Heb jij affiniteit met de EMB doelgroep, kan jij onderwijs en zorg
verbinden en ben je toe aan een nieuw avontuur?

Dan zoeken wij jou als
locatiedirecteur op de Tyltylschool SO

Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder de Tyltylschool.

Wat ons typeert
De Tyltylschool is een openbare regioschool voor speciaal onderwijs in Rotterdam. Ons onderwijs richt zich op kinderen tussen de 4 en 20 jaar met een ernstige meervoudige beperking (EMB).
De afdeling SO is gevestigd op de locatie Kromme Zandweg en het VSO is gehuisvest op de Charloisse Lagedijk in Rotterdam. Met een enthousiast team verzorgen wij onderwijs aan ongeveer 50 leerlingen, verdeeld over 7 groepen op het SO.

Wat ons typeert :“Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig” is ons motto. Wij bereiden de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan onze maatschappij; op het gebied van dagbesteding, wonen en vrije tijd. Ieder kind krijgt een passend aanbod van onderwijs en zorg. Om de leerlingen te laten leren en groeien bieden wij onderwijs in een veilige, uitdagende omgeving. In kleine stapjes en met haalbare doelen, sluiten we aan op de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. Wij richten ons op de pijlers: zo zelfstandig mogelijk, ieder mens kan zich ontwikkelen, we doen het samen.

Op dit moment bevindt zich op de locatie Kromme Zandweg al een SO-pilot leerrechtgroep vanuit de samenwerking met ASVZ. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze pilot vanaf schooljaar 2020 – 2021 uitgebreid met een VSO-groep. De komende jaren wordt op deze locatie het (onderwijs)aanbod voor leerrechtleerlingen verder worden doorontwikkeld en geconcretiseerd.

In 2022 verwachten we te verhuizen naar een volledig nieuw schoolgebouw in Schiebroek/ Hillegersberg, samen met Myltylschool ‘de Brug’ en Rijndam Revalidatie.

Wat we van jou verwachten
De locatiedirecteur draagt in samenwerking met de afdelingsleider en het team zorg voor de wijze waarop het onderwijsleerproces (onderwijskundig en didactisch) en de onderwijsondersteuning, waaronder de leerlingenzorg, vorm wordt gegeven op de school voor wat betreft organisatie en management. Hij/zij werkt hierbij nauw samen met de locatiedirecteur van de VSO-afdeling.

Wij zoeken een leider die in samenwerking met het team, voor de leerlingen, in verbinding met ouders, samenwerkingspartners, directie en BOOR de ontwikkeling richting een professionele cultuur doorzet. Je weet je team te motiveren en weet als geen ander mensen mee te nemen in intensieve veranderprocessen en combineert deze talenten met kennis van onze doelgroep. Je neemt rekenschap voor je team en je bent op je best als je moet manoeuvreren tussen tegengestelde belangen.
 
 • Je bent zichtbaar, toegankelijk en inspireert, ondersteunt, kadert en faciliteert de initiatieven uit het team;
 • Je hebt ervaring in een relevante leidinggevende functie in het PO of (V)SO;
 • Je staat ingeschreven in het schoolleidersregister PO;
 • Je hebt ervaring in het aansturen van veranderprocessen en in staat bent om het groeiproces van de school goed te begeleiden, met de koers vanuit het sector- en schoolplan;
 • Je hebt affiniteit met bedrijfsvoering, inzicht in financiering onderwijs en zorg en kunt hierop monitoren;
 • Je kunt op een open manier samenwerken met de directeur met portefeuille, afdelingsleider, collega locatiedirecteuren, teamleden, externen, ouders en leerlingen;

De ontwikkelambitie van de sector:
https://www.youtube.com/watch?v=DbJKDijtOO0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Zd2riGwPW84&feature=youtu.be

Wat kan je van de Tytylschool en Stichting BOOR verwachten?
 • Een veelzijdige en uitdagende baan waarbij steeds gevraagd wordt inventief, met humor en ‘met hart en ziel’ te acteren;
 • Een school en sector volop in beweging;
 • De mogelijkheid om invloed te hebben op de bovenschoolse beleidsvoorbereiding en ontwikkeling van de sector (V)SO;
 • Een professioneel en collegiaal managementteam;
 • Contract voor 1 fte en voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Salariëring conform CAO-PO, inschaling AD;
 • Betrokken teamleden en fantastische leerlingen.

Hoe ziet jouw sollicitatieproces er uit?
Ben jij enthousiast of nieuwsgierig geworden en mogelijk onze nieuwe locatiedirecteur? Solliciteer dan direct! Dit kan door je CV en motivatiebrief te mailen naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je bellen of WhatsAppen met Bob Vloedbeld, directeur met portefeuille dagbesteding, via nummer 06 - 5796 0175 of per mail bob.vloedbeld@stichtingboor.nl. Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben. We zien je brief graag tegemoet.
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Remy Mensingh (recruiter) via telefoonnummer: 06 51053983. Een selectie-assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Nadere informatie en solliciteren:

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L11
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Copyright 2017 MeesterBaan - https://www.meesterbaan.nl