Zij-instromers en herintreders

Zij-instromers

Een groeiend aantal medewerkers uit het bedrijfsleven maakt de overstap naar het onderwijs. Om voor zij-instroming in aanmerking te komen dient u hoger opgeleid te zijn en ervaring te hebben in het bedrijfsleven. Op de site http://www.werkeninhetonderwijs.nl vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor zij-intromers.
Wij willen u aanraden om toch ook eens direct contact op te nemen met een school, wanneer u bij ons een interessante vacature aantreft. Wellicht dat de school u kan assisteren bij het te kiezen traject.

Vierslagleren: extra leraren voor tekortvakken

Het project ‘Vierslagleren’ slaat vier vliegen in één klap. Startende leraren vinden een baan en volgen een eerste- of tweedegraads opleiding in een tekortvak. Ervaren leraren behalen een master of tweede bevoegdheid voor een tekortvak en krijgen hiervoor meer ruimte. Het lerarentekort voor een aantal vakken daalt en scholen krijgen meer kwaliteit in huis. Daar profiteert het voortgezet onderwijs over de hele linie van! KLik hier voor meer informatie over Vierslagleren

Herintreders

Voor diegenen die hun bevoegdheid hebben gehaald, maar een tijd niet binnen het onderwijs actief zijn geweest zijn er talloze mogelijkheden om te herintreden.
Met een bevoegdheid voor het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs, kan u zonder problemen reageren op een van onze vacatures. Wanneer u een buitenlandse bevoegdheid heeft, waarmee u les mag geven in een van de EU-lidstaten, dan mag u naar alle waarschijnlijkheid tevens lesgeven in Nederland. De IBG zal wanneer er substantiele verschillen zijn tussen uw opleiding en de Nederlandse u een proef van bekwaamheid af willen laten nemen. Hieruit kan voortkomen dat u eerst een stage dient te volgen, alvorens u bevoegd bent om les te geven in Nederland. Contactgegevens van de IBG treft u aan onder aan deze pagina.
Wanneer u behoefte heeft aan een opfriscursus om de kennis die wellicht enigszins weg is gezakt weer op te halen, kunt u contact opnemen met een leraaropleiding. Hieronder treft u een lijst met alle leraaropleidingen aan.


Lerarenopleidigen basisonderwijs (pabo)


Lerarenopleidingen VO

Instituut voor de Lerarenopleiding van de UvA

Informatie Beheer Groep
afdeling Diplomavergelijking
Postbus 30157
9700 LJ Groningen
tel: 050 - 5998036.