Solliciteren - Curriculum Vitae

Inleiding

Bij het opstellen van een CV is het belangrijk dat het duidelijk en prettig leesbaar is. Een selecteur leest er een groot aantal op een dag en moet snel de zaken vinden die hij zoekt. Daarom dien je bij het maken van je CV de volgende volgorde aan te houden:
Personalia
Opleiding
Werkervaringen
Overige zaken
Referenties

Personalia

Vermeld bij je personalia in ieder geval je:
naam
adres
woonplaats
telefoonnummer (priv� en mobiel)
e-mailadres
nationaliteit
geboortejaar
geslacht

Opleiding

In dit onderdeel worden je opleidingen en cursussen vermeld. Doe dit altijd in omgekeerde volgorde, dus de meest recente studie boven aan.

Werkervaringen

Ook je werkervaringen vermeld je in omgekeerde volgorde. Beschrijf kort en duidelijk wat je taak en functie was of is.

Aanvullende informatie

Plaats hier zaken die jouw relevant lijken. Bijvoorbeeld: Nevenactiviteiten, hobby�s en talenkennis.

Referenties

Referenties vermeld je alleen als de werkgever daarom vraagt in de vacaturetekst. Als dat zo is vermeld je de naam van het bedrijf en het telefoonnummer en functie van degene die je hebt opgegeven als referentie.