Solliciteren - Sollicitatie brief

Inleiding

Je sollicitatiebrief dient als aanvulling op je CV. In je CV zet je feiten als werkervaringen en opleidingen. In je sollicitatiebrief draait het vooral om het toelichten van je motivatie en geschiktheid. Een sollicitatiebrief dient kort en bondig te zijn geschreven in een formele stijl. Uit de brief moet voor de selecteur duidelijk worden waarom jij geschikt ben voor de baan en wat je kwalificaties zijn.

Tips bij het schrijven van een sollicitatiebrief

Richt de brief altijd aan een concreet persoon.
Benadruk wat je voor het bedrijf kan betekenen.
Geef je affiniteit met de branche aan.
Laat je enthousiasme blijken voor de functie.
Sluit positief af.
Laat je brief door iemand anders lezen voor controle op spelfouten.