Noorderwijzer - PRO Emmen

Onderdeel van: Noorderwijzer - Emmen
Voortgezet onderwijs
Algemeen bijzonder
390 Leerlingen

Omschrijving van Noorderwijzer - PRO Emmen

Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o., PRO Emmen, is een school voor praktijkonderwijs en is een zelfstandige stichting. De school verzorgt het onderwijs voor ca. 390 leerlingen. Totaal werken er 72 collega’s, 58 fte.  

Op basis van de kernwaarden meesterschap, zelf doen, eigen weg, strijdbaar en verrassend, geeft PRO Emmen vorm aan de identiteit van de leerlingen en begeleidt hen tot burgers met kansen en mogelijkheden.
Het opleidingsprogramma bestaat uit de vier domeinen burgerschap, wonen, werken en vrije tijd. Er wordt gestreefd naar een optimaal pedagogisch klimaat. Daarbij hoort aandacht voor de talenten, interesses en mogelijkheden van de leerling.

Bijzonderheden

PRO Emmen participeert in Noorderwijzer.

Over Noorderwijzer
Noorderwijzer is een samenwerkingsverband tussen 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen uit de regio Drenthe.
Zij hebben hun handen ineen geslagen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de krimpende regio te (blijven) bieden en het dreigende lerarentekort aan te pakken.
Een samenwerking waarbij verbinding en ontwikkeling centraal staat. Oftewel: samen groeien in tijden van krimp.
 
Noorderwijzer draagt bij aan:  
  • De professionalisering van onze medewerkers
  • Het vergroten van de loopbaanmogelijkheden 
  • Het verhogen van het loonbaanbewustzijn 
  • Het verruimen van de (vrijwillige) mobiliteit 
De deelnemende scholen hebben allen een eigen bestuur en identiteit, maar een gezamenlijk doel: aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor (nieuwe) medewerkers in de regio, om samen de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.
Op die manier creëren zij niet alleen een inspirerende werkomgeving, maar ook een plezierige leer- en leefomgeving in de regio Drenthe.
 

Adresgegevens

Ullevi 22
7825 SE Emmen
Drenthe, Netherlands
Route plannen