Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO 22-02

Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO 22-02

Emmen
Emmen
Voortgezet onderwijs

Omschrijving van Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO 22-02

 
Het Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO 22-02 wordt gevormd door de V(S)O-schoolbesturen die samenwerken om passend onderwijs in Zuidoost Drenthe vorm te geven. Wij werken nauw samen met diverse ketenpartners, waaronder de gemeenten en instellingen voor (jeugd)zorg.  
 
Het samenwerkingsverband was de afgelopen jaren een uitvoerende organisatie. Recent is er een organisatieverandering ingezet. Het samenwerkingsverband gaat een duidelijke focus nemen op het uitvoeren van de wettelijke taken. Daaronder valt het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de basisondersteuning op de scholen, het toewijzen van ondersteuningsmiddelen, het ontwikkelen van integrale onderwijs-zorg arrangementen met de gemeenten, aanpak thuiszitters en specifieke expertise gericht op inclusiviteit. Per 1 augustus aanstaande wordt er gestart met een nieuwe organisatie Sterk VO Zuidoost Drenthe. Het samenwerkingsverband heeft een regisserende en faciliterende rol bij het vormgeven van passend onderwijs op de scholen.

Adresgegevens

Oosterstrat 78
7822 HG Emmen
Drenthe, Nederland
Bereken woon-werk afstand