Pantarijn - locatie MHV

Pantarijn - locatie MHV

Wageningen
Voortgezet onderwijs
Openbaar
6 Locaties

Omschrijving van Pantarijn - locatie MHV

Pantarijn Wageningen MHV

De locatie MHV is een openbare school voor mavo, havo en vwo leerlingen. Bij het vwo hoort ook het nieuwe gymnasium.

Binnen MHV is het onderwijs gebasseerd op de principes van Maria Montessori. Het is geen volledige montessorischool, maar heeft wel een montessori-erkenning. 

De MHV-locatie is met ruim 1.370 leerlingen en 100 fte veruit de grootste locatie. De locatie heeft naast een sterk bètaprofiel ook een sterk cultureel profiel. Zij kenmerkt zich door ruimte en aandacht voor eigen initiatief en individuele ontplooiing van leerlingen en docenten. Aandacht voor burgerschapsvorming is in deze locatie alom aanwezig. Ondanks de grootschaligheid is het een locatie waar iedere leerling gekend en gezien wordt.

De locatie MHV is opgedeeld in vijf teams, te weten mavo, havo/vwo/gymnasium onderbouw, havo/vwo/gymnasium middenbouw, havo bovenbouw en vwo bovenbouw. Het locatiemanagementteam wordt gevormd door een locatiedirecteur en vijf teamleiders die nauw met elkaar samenwerken. De teamleiders hebben ieder een aantal team-overstijgende portefeuilles. Daarnaast sturen zij allen een aantal autonoom functionerende sectievoorzitters aan. De samenwerking binnen en tussen de secties en sectievoorzitters vormt een belangrijke draagkracht voor ons onderwijs.

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

Hollandseweg 11
6700 AG Wageningen
Gelderland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van Pantarijn - locatie MHV

{"total":2,"sectoren":{"2":2},"vakken":{"208":1,"13":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":2,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":2,"-1":0},"dienstverband":{"3":1,"1":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":1,"2":1,"-1":0},"onderwijsTypen":{"1":2,"5":2,"-1":0},"bevoegdHeden":{"6":1,"1":1,"-1":0},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":1,"30":2},"functieSoorten":{"1":2},"provincies":{"5":2}}
2 onderwijsvacatures
25 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
29-01-2024
Parttime 0,5 fte