OZHW - Leeronderneming

Onderdeel van: ROOZZ - Ridderkerk
Voortgezet onderwijs
Openbaar
100 Leerlingen
20 Medewerkers

Leeronderneming Ridderkerk

De LeerOnderneming: De brug tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs | LEREN DOOR TE DOEN

De LeerOnderneming in Ridderkerk is bedoeld voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar die op zoek zijn naar een vertrouwde en stabiele basis om zich verder te ontwikkelen. De kinderen krijgen bij ons twee jaar langer de tijd om zich te ontwikkelen naar het niveau dat bij hun past. Ze gaan op hun 14e van school en stromen dan door naar de derde van het voortgezet onderwijs. Vier jaar lang kunnen de docenten samen met de kinderen naar een weloverwogen overstap toewerken, waarin ze worden voorbereid op een zo realistisch en kansrijk mogelijke doorstroom naar klas 3 op het vmbo, de havo en het vwo.

Met een duidelijke structuur en leerdoelen als basis gaan de kinderen ontdekken, ervaren, beleven, ontwikkelen, onderzoeken en ondernemen. De kinderen leren vooral door te doen! De “gewone” vakken zoals taal en rekenen maken vanzelfsprekend ook onderdeel uit van het onderwijsaanbod, alleen worden deze verdeeld in domeinen. Zo beslaat het domein ‘Culture’ niet alleen geschiedenis, maar ook de leerdoelen van aardrijkskunde en wordt er met een bredere blik naar de opdracht gekeken. Kinderen werken in één opdracht niet alleen aan het behalen van een leerdoel maar ook aan diverse vaardigheden. Op De LeerOnderneming leren de kinderen op een manier dat ze ook de waarom erachter begrijpen.

We werken met zes verschillende domeinen:
- MATH: Rekenen, wiskunde en economie
CREATION: Drama, muziek en beeldende vorming
- COMMUNICATION: Taal, spelling, begrijpend lezen en Engels
- SCIENCE: Wetenschap & techniek, biologie, scheikunde en natuurkunde 
- CULTURE: Aardrijkskunde, geschiedenis en (kinder)literatuur
- CARE & CHOICE: Gym, burgerschapsvorming, koken en verkeer 
 

Meer informatie vindt u op onze webstie www.deleeronderneming.nl en www.ozhw.nl. U kunt ook bellen met onze recruiter Hubert Mich (telefoonnummer: 06-28636792).

Adresgegevens

Prinses Margrietstraat 163
2983 ED Ridderkerk
Zuid-Holland, Nederland
Route plannen