Pleysier College Zoetermeer

Onderdeel van: Pleysier College - Zoetermeer
Voortgezet speciaal onderwijs
Algemeen bijzonder
70 Leerlingen

Omschrijving van Pleysier College Zoetermeer

Pleysier College Zoetermeer biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen vanaf 12 tot en met 19 jaar.  Het onderwijs omvat de leerroutes vmbo-basisberoepsgericht en vmbo-kaderberoepsgericht. Dit jaar is in leerjaar 1 ook de theoretische leerweg van het vmbo gestart. Leerlingen waarvoor het hele vmbo-pakket niet haalbaar is kunnen in de bovenbouw een leerwerkroute volgen.

Leerlingen stromen in vanuit het regulier en speciaal basisonderwijs en vanuit het regulier voorgezet (speciaal) onderwijs.
Voor alle leerlingen wordt zoveel mogelijk een programma op maat samengesteld. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP wordt de beginsituatie beschreven en wordt een inschatting gemaakt van het uitstroomniveau. In concrete afspraken en doelen wordt vastgelegd op welke wijze er toegewerkt zal worden naar dit uitstroomniveau.Het programma bestaat uit onderwijs, persoonlijke vorming en arbeidsoriëntatie.
Het werken aan talenten en het vergroten van vaardigheden is uitgangspunt.
Er wordt toegewerkt naar een vmbo-diploma.

Adresgegevens

Schansbos 1
2716 GV Zoetermeer
Zuid-Holland, Netherlands
Route plannen

Vacatures van Pleysier College Zoetermeer

{"total":3,"sectoren":{"5":3},"vakken":{"45":1,"257":2,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":3,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":2,"1":1,"-1":0},"dienstverband":{"3":3,"-1":0},"zijInstroom":{"1":3,"2":0,"-1":0},"onderwijsTypen":{"5":3,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":3},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":1},"functieSoorten":{"1":3},"provincies":{"7":3}}
3 onderwijsvacatures
20 dagen geleden
Voortgezet speciaal onderwijs VSO
In overleg
Parttime 0,6 fte
42 dagen geleden
Voortgezet speciaal onderwijs VSO
z.s.m.
Fulltime 1 fte
42 dagen geleden
Voortgezet speciaal onderwijs VSO
z.s.m.
Fulltime 1 fte