1e Montessorischool

Hoofddorp
Basisonderwijs
Algemeen bijzonder
530 Leerlingen
50 Medewerkers

Montessori Verenging Haarlemmermeer

De Montessori Vereniging Haarlemmermeer (MVH) staat voor goed en geinspireerd montessorionderwijs in de Haarlemmermeer.
Onder de MVH vallen twee scholen te weten:
1e Montessorischool
Montessorischool Floriande

Visie

De MVH gaat uit van een sterke montessori basis. Het gedachtegoed van drs Maria Montessori leeft nog iedere dag in onze scholen en we hechten er grote waarde aan om deze waarden te blijven benoemen om ons zo ook te onderscheiden van de andere scholen in de regio. De basiswaarden waar we bij de MVH vanuit gaan zijn:
 • Bij de MVH werken we op basis van het pedagogisch, didactisch en antropologisch gedachtegoed van drs Maria Montessori.  We gunnen ieder kind montessorionderwijs en montessoriopvoeding om zo te kunnen groeien naar zelfstandige, bewuste, leergierige en samenwerkende burgers. Dit doen we door te werken vanuit een kosmische onderwijs- en opvoedingsvisie die uitgaat van samenhang en betekenisvol leren.
 • Binnen de MVH werken we met een uitdagende voorbereide leeromgeving zodat de nieuwsgierigheid van kinderen continu wordt aangewakkerd.
 • Binnen de MVH werken we met heterogene groepen.
 • Binnen de MVH staat het kind centraal in zijn of haar ontwikkeling. De school ondersteunt deze ontwikkeling.  De school helpt het kind om verder te ontwikkelen.
 • Binnen de MVH zorgen we ervoor dat teamleden montessoriaans geschoold zijn.
 • Binnen de MVH hechten we een groot belang aan de verbinding tussen school en thuis. We zien mogelijkheden om ouders te ondersteunen bij montessoriaans opvoeden.
 • De kern van ons montessorionderwijs is gevat in 7 beloftes die we doen aan onze kinderen:
  • Ik blijf nieuwsgierig.
  • Ik doe het samen.
  • Ik weet waar ik goed in ben.
  • Ik bewijs wat ik kan.
  • Ik weet wat ik wil.
  • Ik zoek oplossingen.
  • Ik doe ertoe.
  • Ik kan kiezen.
 Dit geeft ons een onderscheidend karakter en dit is wat ons allemaal bindt.
 


Adresgegevens

Kaj Munkweg, 45
2131 RV Hoofddorp
Noord-Holland, Nederland
Route plannen