+VO-voorziening Haarlem

+VO-voorziening Haarlem

Onderdeel van: Dunamare - Haarlem
Voortgezet onderwijs
20 Leerlingen

Omschrijving van +VO-voorziening Haarlem

Wat doet de +VO-voorziening

In de +VO-voorziening worden leerlingen opgevangen die om verschillende redenen niet langer op een goede manier aan het onderwijsproces op hun school kunnen deelnemen. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die langdurig thuis zitten en die ondersteuning nodig hebben om weer een school te gaan bezoeken. De +VO-voorziening neemt ook leerlingen op die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen op een school voor voortgezet onderwijs. Wij bieden die leerlingen een tijdelijke plek om tot rust te komen, samen te bekijken wat er moet gebeuren om terug te keren naar de school van herkomst of een andere school die beter bij de leerling past.

Daarna begeleidt de +VO-voorziening de plaatsing op de school van herkomst of een andere school waarvoor gekozen is.
Leerlingen worden op de +VO geplaatst door een aanvraag van hun eigen school, ouders en andere belangrijke betrokkenen. De schakelcommissie van het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland geeft de uiteindelijke beschikking af voor een plaatsing op de +VO.

Gedurende de plaatsing blijft de leerling een leerling van de school waar hij bij staat ingeschreven. Een plaatsing duurt maximaal 3 maanden.

Adresgegevens

Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem
Noord-Holland, Netherlands
Route plannen