Rythovius College

Rythovius College

Onderdeel van: Ons Middelbaar Onderwijs - Eersel
Voortgezet onderwijs
Openbaar
1.100 Leerlingen
120 Medewerkers

Omschrijving van Rythovius College

Het Rythovius is een veilige en vertrouwde school. Leerlingen en personeel zijn geen nummer, iedereen wordt gezien, iedereen telt mee. Er heerst een gemoedelijke sfeer, een veilig klimaat. Het Rythovius College is een kleine school met grote mogelijkheden. We zijn een streekschool die vanuit een heldere identiteit, een zelfbewuste positie en een veilig gevoel vol vertrouwen en ambitie de blik naar buiten en op de toekomst richt. 
 

We weten wie we zijn, waar we zijn. We kennen onze geschiedenis en onze positie. En we zijn even ambitieus als realistisch in ons verlangen naar ontwikkeling en verbetering. Behoud het goede, verander wanneer daar reden toe is, wees eerlijk en niet bang om van fouten te leren. 

Missie

Op het Rythovius College voorzien wij in een brede vorming, waar kennisoverdracht, reflectie en ontwikkeling centraal staan naast oefenen, uitproberen, vallen en opstaan. Het diploma dat leerlingen bij ons halen is een waardevolle stap naar vervolgonderwijs en naar de rest van hun leven. We bereiden leerlingen in een veilige omgeving voor op een zelfstandige rol in de maatschappij. We zijn een kleine school, maar niet blind voor de wereld. Vanuit onze veilige cocon verbreden we onze horizon. Of, zoals Seneca rond het begin van de jaartelling schreef: ‘Non scholae sed vitae discimus’. We leren niet voor school, maar voor het leven.
 

 

Visie

Belangrijke pijlers voor ons onderwijsbeleid zijn dan ook positiviteit, ‘Bildung’ en openheid. Het Rythovius College hoopt in een positief leerklimaat leerlingen bij te kunnen staan in hun vorming tot zelfstandige, zelfbewuste burgers die met een open en verbonden blik hun omgeving aanschouwen, benaderen en proberen vorm te geven. 

Bijzonderheden

Het Rythovius College maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Video


Adresgegevens

Bospoort 1
5521 CK Eersel
Noord-Brabant, Nederland
Route plannen

Vacatures van Rythovius College

{"total":1,"sectoren":{"2":1},"vakken":{"199":1,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":1,"2":0},"beschikbaarheid":{"2":0,"1":0,"-1":1},"dienstverband":{"3":1,"-1":0},"zijInstroom":{"1":0,"2":0,"-1":1},"onderwijsTypen":{"1":1,"-1":0},"bevoegdHeden":{"-1":1},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":1,"7":1,"30":1},"functieSoorten":{"1":1}}
1 onderwijsvacatures
3 dagen geleden
Voortgezet onderwijs VO
1-9-2023
0,4 fte