Rembrandt College

Rembrandt College

Veenendaal
Veenendaal
Voortgezet onderwijs
Openbaar
900 Leerlingen

Omschrijving van Rembrandt College

Het Rembrandt College is een kleinschalige, levendige cultuurprofielschool voor mavo, havo en vwo. Kenmerkend is een prettige en warme sfeer, waarin docenten en leerlingen ontspannen met elkaar omgaan. Op verschillende manieren zijn we bezig de leerlingen meer eigen keuzes te bieden en verantwoordelijkheid te geven. In de onderbouw zijn er plusuren op divers gebied, onder meer beeldende kunst, techniek, koken, dans, muziek. Ook wordt er op diverse manieren aan praktijkgericht onderwijs gewerkt. Andere ontwikkelingen zijn de invoer van een flexrooster en tweetalig onderwijs (havo en vwo).

De leerling staat centraal en er is veel aandacht voor zijn/haar persoonlijke en sociale ontwikkeling.
In de tijd dat leerlingen op het Rembrandt College zitten, willen we ze leren om vragen te stellen. We willen ze kritisch leren denken en laten ervaren wat het is om een mening met goede argumenten te kunnen onderbouwen. Coaching naar zelfverantwoordelijkheid is een speerpunt. 
 
Het schoolgebouw is kleurrijk en nodigt uit tot verwondering. Het Rembrandt College is een erkende cultuurprofielschool, herbergt veel creativiteit en biedt leerlingen optimale (keuze)mogelijkheden (o.a. maatwerktrajecten). Creativiteit, technologie en ondernemerschap vormen de blauwdruk van onze school. 

In het kader van passend onderwijs is de school aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend onderwijs Barneveld-Veenendaal.

Adresgegevens

Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal
Utrecht, Nederland
Bereken woon-werk afstand