Montessori Delft

Delft
Basisonderwijs
Algemeen bijzonder
220 Leerlingen

Omschrijving van Montessori Delft

Montessori Delft is een kindcentrum dat de ambitie heeft om het beste onderwijs en de beste opvang volgens montessoriprincipes te bieden aan de kinderen die ons worden toevertrouwd. Wij geven kwalitatief en innovatief montessorionderwijs aan ruim 200 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Daarnaast hebben wij een peutergroep en 3 BSO-groepen. Doordat wij als MKC één team zijn, is er erg veel mogelijk voor kinderen en medewerkers.
De school valt onder het bevoegd gezag van de Vereniging voor Montessori Onderwijs Delft, waarbij de betrokkenheid van bestuur, team en ouders/verzorgers bijzonder groot is. Het team bestaat uit ca. 30 enthousiaste pedagogische professionals met verschillende verantwoordelijkheden, fulltime directie en concierge en administratieve en pedagogische ondersteuning.
Ons karakteristieke gebouw, dat door architect Herman Hertzberger speciaal ontworpen is voor montessorionderwijs, leent zich uitstekend voor flexibele leer- en werkplekken.

Adresgegevens

Jacoba van Beierenlaan 166
2613 JK Delft
Zuid-Holland, Netherlands
Route plannen