MLA#2

MLA#2

Onderdeel van: Montessori Scholengemeenschap Amsterdam - Amsterdam
Onderdeel van: Montessori Scholengemeenschap Amsterdam - Amsterdam
Voortgezet onderwijs
Openbaar
220 Leerlingen
20 Medewerkers

Omschrijving van MLA#2

Het MLA#2 is een school binnen het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA). Een aantal jaar geleden is er besloten om van het 'grote' MLA, twee kleinere scholen te maken. Het MLA in Amsterdam Zuid met 1100 leerlingen en een nieuwe school in de nog te bouwen Sluisbuurt met 700 leerlingen, het MLA#2. Een projectteam is vier jaar geleden gestart met het ontwikkelen van het concept voor deze nieuwe school. Dit projectteam is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig team dat nu het onderwijs verzorgt. Het MLA#2 is net als het MLA een montessorischool, maar met een andere aanpak. 

Vanaf dit schooljaar 2022-2023 is het MLA#2 gestart met het onderwijs aan drie eersteklassen, in een tijdelijk gebouw aan de C. Van Eesterenlaan in Amsterdam Oost. Dit schooljaar zijn daar nog eens vijf klassen bijgekomen. Over twee jaar zal ons nieuwe eigentijdse montessorischoolgebouw verrijzen in de Sluisbuurt, een nog te ontwikkelen woonwijk in Amsterdam Zeeburg.

Het MLA#2 is onderdeel van De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA), een scholengroep met vier scholen en zes locaties. Samen tellen deze scholen zo’n 4.300 leerlingen

Karakteristieken
Het MLA#2 is een montessorischool, waar wij werken vanuit het credo ‘Help mij het te zelf doen’. De vier pijlers gemeenschap, ontwikkelingsgericht leren, autonomie en zelfstandigheid en betekenisvol onderwijs staan centraal.
 
Op het MLA#2 zien we school als een plek waar we de leerlingen voorbereiden op hun toekomst; waar we ze de ruimte geven om zich te ontwikkelen, om straks als volwassen in de wereld te kunnen bewegen. Om volwassen in de wereld te kunnen zijn is er in onze ogen zoveel meer nodig dan alleen kwalificatie; je moet kunnen ontdekken wie je bent, hoe je je verhoudt tot anderen, hoe je je verhoudt tot de wereld, hoe je bewuste keuzes kunt maken, hoe je omgaat met vrijheid, etc. Docenten en medewerkers geven leerlingen de ruimte om deze vaardigheden te ontwikkelen en geven ze het vertrouwen dat ze dit kunnen.

Onderwijsaanpak
Om kansrijk onderwijs te bieden werken we met een driejarige brugperiode, waar mavo-, havo- en vwo-leerlingen bij elkaar zitten in een brede brugklas. Niet het instroomniveau is het uitgangspunt, maar de mate waarin een leerling zich in de periode bij ons op school verder ontwikkelt. Het onderwijsaanbod op het MLA#2 stelt alle leerlingen in staat om zich te ontwikkelen naar hun eigen capaciteiten.
 
Op het MLA#2 willen wij dat de kennis die de leerling opdoet ook echt betekenis heeft, dus dat de leerling snapt wat hij heeft geleerd en weet op welke manier hij die kennis kan gebruiken in de echte wereld. Ieder blok wordt er daarom gewerkt vanuit een blokthema en een grote vraag en ieder vak biedt opdrachten aan die hieraan gekoppeld zijn. Zo creëren we meer samenhang in de leerstof en maken we ons onderwijs betekenisvoller. De verschillende vakken werken bovendien samen binnen een leergebied. We bieden de volgende vakken aan: Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Kunstlab, MVT, wiskunde en Nederlands. Naast de vaklessen bieden we Masters aan; een keuzevak waar de leerlingen de kans krijgen ergens echt goed in te worden. Ook hebben de leerlingen drie focusuren per week, waarin de focus ligt op de groep, het schoolwerk en jezelf en worden ze tijdens hun coachsuren begeleid door een individuele coach.

Adresgegevens

C. van Eesterenlaan 50
1090 10 Amsterdam
Noord-Holland, Nederland
Bereken woon-werk afstand