Nederlands Instituut voor Masters in Educatie

Over Nederlands Instituut voor Masters in Educatie

Het NiME biedt docenten in het Voortgezet Onderwijs de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de professionele lijn via masteropleidingen. De opleidingen zijn bedoeld voor excellente docenten die meer inhoud willen geven aan hun leraarschap in de klas, de school en hun omgeving. Docenten die zich op wetenschappelijke wijze willen verdiepen in vakdidactiek, pedagogiek en onderwijskunde, met de eigen school als leeromgeving en aansluitend bij de schoolontwikkeling.

Opleidingen

Meer informatie

U kunt Nederlands Instituut voor Masters in Educatie ook bezoeken op http://www.mastersineducatie.nl/.