Middenmanagement PO

Start module 1 - Visie op onderwijs en management  - september 2015
Start module 2 - Algemene communicatieve managementvaardigheden     - januari 2016
Start module 3 - Schoolorganisatie en schoolcultuur  - april 2016

Over Middenmanagement PO

Basisopleiding voor ambitieuze leerkrachten

Opleiding Middenmanagement
Met de opleiding Middenmanagement geeft u vorm aan uw visie op onderwijsmanagement, verwerft u schoolleiderschapsvaardigheden en leert u organisatieontwikkelingen in kaart te brengen en te beheren. De opleiding bestaat uit 3 modulen van 5 EC.  De opleiding Middenmanagement is gebaseerd op de nieuwe NSA beroepsstandaard van 2012.

Module 1: Visie op onderwijs en management
In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde; visie op onderwijs, visie op leiderschap, vormen van leiderschap, leiderschapsstijlen, taak en rol middenmanager, opbrengstgericht leiderschap etc.

Module 2: Algemene communicatieve managementvaardigheden
In deze module komen onderwerpen aan de orde als gesprekken met professionals en ouders, actief luisteren, feedback geven, vragen stellen,  kritiekgesprek, slecht nieuwsgesprek, evaluatiegesprek, de middenmanager als leider van overlegsituaties; soorten vergaderingen, fasen in vergaderingen, taak en proces in vergaderingen etc.

Module 3: Schoolorganisatie en schoolcultuur
Onderwerpen in deze module zijn cultuur en structuur van de organisatie, factoren die de cultuur van de organisatie beïnvloeden,  organisatieontwikkeling, managen van projecten, financiën, timemanagement, kwaliteitszorg, etc.
 
           “De opleiding heeft een duidelijk opbouw met verantwoording”

“Het leren met en van elkaar is zinvol en boeiend"

Voor wie?
Voor  ambitieuze docenten, intern begeleiders, coördinatoren etc. uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo die al een middenmanagementfunctie hebben of die een dergelijke functie ambiëren. U wilt zich bekwamen in het voeren van lastige gesprekken, leiden van vergaderingen, aansturen van veranderingen in een project; daarnaast wordt u zich bewust van uw visie op onderwijs en leidinggeven.

Omvang
De opleiding Middenmanagement is een opleiding van in totaal 15 European Credits (ECTS) die gelijk verdeeld zijn over drie modulen van 5 ECTS. Dit betekent per module 140 uur. Voor de gehele opleiding moet u rekenen op 420 uur studiebelasting. De drie modules duren 1 jaar, er zijn 5 lesdagen per module.

Afronding
Als alle modulen met succes afgerond zijn, ontvangt u het diploma Middenmanager van Penta Nova. Als u een aparte module volgt, ontvangt u na afronding een certificaat.

Opleidingen

OpleidingPlaatsOplopend
Middenmanagement Heel Nederland

Meer informatie

U kunt Middenmanagement PO ook bezoeken op http://www.pentanova.nl/opleidingen/middenmanagement-po.aspx.