Opleidingen Passend onderwijs

Op deze pagina vindt u het overzicht van lerarenopleidingen en cursussen voor docenten en managers.

In Nederland zijn 37 opleidingen Passend onderwijs gevonden.

Sorteren op:

Beelddenken in de praktijk DIAGNOSTICEREN

Instituut Kind in Beeld - Winkel

Beelddenken DIAGNOSTICEREN. De vervolgopleiding ‘DIAGNOSTICEREN’ is bedoeld voor leerkrachten, Intern Begeleiders, Remedial Teachers, orthopedagogen en andere onderwijsbegeleiders, die bekend zij...

Lees meer >>

Beelddenken in de praktijk EXPERT

Instituut Kind in Beeld - Winkel

De jaaropleiding Beelddenken in de praktijk EXPERT bestaat uit de drie afzonderlijk opleidingen DIDACTIEK, SIGNALEREN en DIAGNOSTICEREN. Hiervoor wordt een korting gegeven bij inschrijving van het g...

Lees meer >>

Beelddenken in de praktijk LEREN LEREN TRAINER

Instituut Kind in Beeld - Winkel

Als Trainer Leren Leren bent u bevoegd om jeugd in het PO, VO, MBO en HBO zelfstandig de training Leren Leren aan te bieden binnen uw school en/of praktijk. De opleiding tot trainer beslaat twee dag...

Lees meer >>

Beelddenken in de praktijk SIGNALEREN

Instituut Kind in Beeld - Winkel

Een studiedag over de theorie en praktijk van het visuele leersysteem (beelddenken), waarbij u leert het beelddenken te signaleren m.b.v. het Wereldspel. Dit non-verbale onderzoeksinstrument geeft z...

Lees meer >>

Coördinator rekenen en wiskunde

Inholland Academy - Alkmaar, locaties verspreid over de Randstad

Je vindt interactief, rijk en uitdagend reken- en wiskundeonderwijs voor alle kinderen belangrijk. Daarom heb je behoefte aan vakinhoudelijke scholing. Daarnaast wil je het rekenonderwijs bewaken en d...

Lees meer >>

Coördinator taal

Inholland Academy - Alkmaar, locaties verspreid over de Randstad

Vind je interactief, rijk en uitdagend taalonderwijs voor alle kinderen belangrijk? Is het voor jou een uitdaging om het taalonderwijs naar een hoger niveau te brengen? En zie je voor jezelf een rol w...

Lees meer >>

De zorgcoördinator

CPS Academie - Amersfoort

De zorgcoördinator Duur: 2 dagen van 10.00 - 16.00 uur en een afsluitende middag van 13.00 - 16.30 uur Voor wie: zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs en hen die deze rol ambiëren. In...

Lees meer >>

De zorgcoördinator

CPS Academie - Amersfoort

Er komt heel wat af op de zorgcoördinator. De overheid streeft naar kwaliteitsverhoging van het onderwijs en wil tegelijkertijd de begeleiding en ondersteuning budgetteren. Dit brengt met zich mee dat...

Lees meer >>

Differentiëren in te leren! mbo

CPS Academie - Amersfoort

Training: Differentiëren is te leren! mbo Duur van de training: 4 dagdelen Voor wie: docenten in het middelbaar onderwijs zich (verder) willen bekwamen in differentiëren en het omgaan met versch...

Lees meer >>

Differentiëren is te Leren! (mbo)

CPS Academie - Amersfoort

Differentiëren is de aangewezen route om het beste uit studenten te halen. Maar lesgeven vanuit individuele mogelijkheden en doelen is niet gemakkelijk, zo leert de praktijk. Als u de kunst eenmaal ve...

Lees meer >>
1 2 3 4