Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Over Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg is een spil in de kennisontwikkeling op het brede terrein van speciale onderwijsondersteuning. Zij wil haar leidende positie op het gebied van opleiding en dienstverlening in Nederland behouden en versterken. Fontys OSO ziet het als haar maatschappelijke opdracht kennis te delen met het werkveld en met andere opleidings- en onderzoeksinstellingen. Fontys OSO doet dit door te werken vanuit vier perspectieven: opleiden, ondersteunen, ontwikkelen en onderzoeken. Werkend vanuit deze perspectieven geeft Fontys OSO vorm aan haar functie als kenniscentrum op het gebied van vragen rond specifieke onderwijsondersteuning en heeft Fontys OSO de mogelijkheid maatwerk te leveren voor vragen van individuele leerkrachten, schoolteams, directie, samenwerkingsverbanden, gemeenten. Waar gewenst en mogelijk werkt Fontys OSO hierin samen met Fontys Fydes en Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Opleidingen

Meer informatie

U kunt Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg ook bezoeken op http://www.fontys.nl/oso.