CPS Academie

Over CPS Academie

Opleidingen

OpleidingPlaatsOplopend
'7 Habits of Highly Effective People' - leid... Amersfoort
'7 Habits of Highyl Effective People' -leidin... Amersfoort
Basisvaardigheden voor middenmanagement Amersfoort
Basisvaardigheden voor middenmanagement Amersfoort
Beeldcoaching Amersfoort
begeleiden jonge kinderen met voorsprong ontw... amersfoort
Begrijpend lezen in alle vakken van het vo en... Amersfoort
Begrijpend lezen in alle vakken van het vo en... Amersfoort
Begrijpend lezen in alle vakken van het vo en... Amersfoort
Begrijpend lezen in alle vakken vo en mbo Amersfoort
Beoordelen spreek- en schrijfvaardigheid ERK Amersfoort
Beoordelen van lessen de vijf rollen van de l... Amersfoort
Beoordelen van spreek- en schrijfvaardigheid ... Amersfoort
De gesprekscyclus: van evalueren tot beoordel... Amersfoort
De gesprekscyclus: van evalueren tot beoordel... Amersfoort
De zorgcoördinator Amersfoort
De zorgcoördinator Amersfoort
De zorgcoördinator Amersfoort
Differentiëren in de klas met ICT Amersfoort
Differentiëren in de klas met ICT Amersfoort
Differentiëren in te leren! mbo Amersfoort
Differentiëren in te leren! mbo amersfoort
Differentiëren is te Leren! (mbo) Amersfoort
Differentiëren op verdiepend niveau (vo) Amersfoort
Differtentiëren is te leren! basisonderwijs Amersfoort
Een goede rekenstart in groep 1 en 2 Amersfoort
effectief in de klas met 'de vijf rollen ' Amersfoort
effectiever gedrag met 'de vijf rollen' Amersfoort
Elke rekencoach een VIP Amersfoort
Elke rekencoach een VIP Amersfoort
Elke Rekencoach een VIP Amersfoort
Examentraining Nederlands Havo/VWO Amersfoort
Examentraining voor MVT Amersfoort
Examentraining voor MVT Amersfoort
Examentraining voor MVT Amersfoort
Fonemisch bewustzijn en letterkennis Amersfoort
Groepsplannen taal en rekenen Amersfoort
Groepsplannen taal en rekenen Amersfoort
Het voeren van de professionele dialoog Amersfoort
Het voeren van de professionele dialoog Amersfoort
Het voeren van de professionele dialoog Amersfoort
Het voeren van de professionele dialoog Amersfoort
ICT in de les: een groot succes Amersfoort
Kernvak Nederlands op de kaart Amersfoort
Kernvak Nederlands op de kaart Amersfoort
Kernvak Nederlands op de kaart Amersfoort
Klassenmanagement: greep op de groep Amersfoort
Klassenmanagement: greep op de groep Amersfoort
Leergang basisvaardigheden voor middenmanagem... Amersfoort
Leergang Basisvaardigheden voor middenmanagem... Amersfoort
Leergang leescoach basisonderwijs Amersfoort
Leergang leescoach basisonderwijs module 1 Amersfoort
Leergang leescoach basisonderwijs, module 1 Amersfoort
Leergang leescoach basisonderwijs, module 2 Amersfoort
Leergang leescoach basisonderwijs, module 2 Amersfoort
Leergang leescoach basisonderwijs, module 3 Amersfoort
Leergang leescoach basisonderwijs, module 3 Amersfoort
Leergang rekencoordinator - vo&mbo Amersfoort
Leergang rekencoördinator - vo&mbo Amersfoort
Leergang Rekencoördinator vo & mbo Amersfoort
Leergang rekencoordinator-vo&mbo Amersfoort
Leerlingen motiveren Amersfoort
Leesspecialinst basisonderwijs, module 2 Amersfoort
Leesspecialist basisonderwijs module 1 Amersfoort
Masterclass Coaching Amersfoort
Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid Amersfoort
Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid Amersfoort
Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid Amersfoort
Omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs Amersfoort
Omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs Amersfoort
Omgaan met ouders-ouderbetrokkenheid voor sch... Amersfoort
Onderwijskundig leiderschap Amersfoort
Onderwijskundig leiderschap Amersfoort
Opleiding tot coach, mod. 1, basisvaardigheden Amersfoort
Opleiding tot coach, mod. 4: bipolariteit en ... Amersfoort
Opleiding tot coach, module 2: verdieping Amersfoort
Opleiding tot coach, module 3 Allround coach Amersfoort
Opleiding tot coach, module 3: allround coach Amersfoort
Opleiding tot coach, module: de rol van didac... Amersfoort
Ouderbetrokkenheid voor Schoolleiders Amersfoort
Passende perspectieven voor spec. onderwijsbe... Amesfoort
Persoonlijk leiderschap Amersfoort
Persoonlijk Leiderschap Amersfoort
Persoonlijk leiderschap Amersfoort
Reflecteren op leiderschap voor de toekomst! Amersfoort
Rekenconf. Basisonderwijs Uitgeteld Laad u op Amersfoort
Rekenconferentie basisonderwijs Amersfoort
Rekenconferentie basisonderwijs Amersfoort
Rekencoordinator - mbo Zwolle, Rotterdam, Haarlem en Eindhoven
Rekencoördinator - mbo Amersfoort
Rekencoördinator - voortgezet onderwijs Amersfoort
Rekendidactiek basis - vo/mbo Amersfoort
Rekendidactiek in het vo/mbo (basis) Eindhoven, Haarlem, Rotterdam, Zwolle, Amersfoort
Rekendidactiek in het vo/mbo (basis) Amersfoort
Rekendidactiek in het vo/mbo (gevorderd) Amersfoort
Rekendidactiek in het vo/mbo (gevorderden) Rotterdam, Eindhoven, Haarlem, Zwolle
Rekendidaktiek gevorderd Amersfoort
Rekenen in alle vakken Amersfoort
Schrijfvaardigheid in groep 4 t/m 8 Amersfoort
Schrijfvaardigheid in groep 4 t/m 8 Amersfoort
Social media inzetten voor een goede samenwer... Amersfoort
Spelling op z'n best Amersfoort
Startende leraren: effectief gedrag in de klas Amersfoort
Starterskit voor onderwijstalent Op de locatie van uw voorkeur
Starterskit voor onderwijstalent Amjersfoort
Studiedag Actieplan Referentieniveaus Amersfoort
Studiedag het onderwijs aan het jonge kind Amersfoort
Succeservaringen met lezen in groep 3 Amersfoort
Succesvol leidinggeven aan complexe vraagstuk... Amersfoort
Succevol leidinggeven aan complexe vraagstukken Amersfoort
Timemanagement Covey '5 choices' Amersfoort
Timemanagement volgens Covey Amersfoort
Training ICT in de les: een groot succes Amersfoort
Verdiepend lezen van complexe teksten (po) Amersfoort
Verdiepend lezen van complexe teksten (po) Amersfoort
Verdiepend lezen van complexe teksten (vo) Amersfoort
Verdiepend lezen van complexe teksten (vo) Amersfoort
Verdiepende didactiek werken met 'passende we... Amersfoort
Verdiepende didaktiek;werk met passende werkv... Amersfoort
Vlot technisch lezen in de middenbouw Amersfoort
Vlot technisch lezen in de middenbouw Amersfoort
Werken met gecijferd bewustzijn Amersfoort
Werken met gecijferd bewustzijn Amersfoort
Woordenschat, zo doe je dat groep 1-3 Amersfoort
Woordenschat, zo doe je dat! groep 4 t/m 8 Amersfoort
Woordenschat, zo doe je dat! Groep 4-8 Amersfoort
Workshop Rekenen met de tablet? (po) amersfoort

Meer informatie

U kunt CPS Academie ook bezoeken op http://.